обновена 3:09 PM EET, Nov 28, 2020

Прехвърлят собствеността върху 16 язовира на държавата

1601201

Днес при областния управител се проведе работна среща във връзка с процеса по предоставяне собствеността на общински язовири за държавно стопанисване.

Срещата се ръководи от Митко Стайков, а в нея участваха инж. Красимир Кръстев от Държавно предприятие „Стопанисване и управление на язовири“, клон Варна и представители на общините, заявили желание да прехвърлят общински язовири на държавата – община Търговище и община Антоново.

Към момента община Търговище ще предостави 13 водоема, а община Антоново – 3.

По време на срещата бяха дискутирани различни въпроси със връзка със състоянието на водоемите в област Търговище.

За пореден път беше отчетен като проблем фактът, че редица общински обекти се водят от години „язовири“, но по своята същност не са такива.

Областният управител пое ангажимент да съдейства по проблема с бракуването на бившите язовири, като по този начин техният брой ще бъде редуциран и ще останат онези, които реално се ползват с това предназначение, а не само актувани като такива.