обновена 3:41 PM EEST, Oct 22, 2020

Среща на социално отговорните работодатели ще се проведе в Търговище

obshtinatg0915

Община Търговище и Националният алианс за социална отговорност (НАСО) организират регионална среща на социално отговорните работодатели и социални услуги.

Срещата ще се състои на 13 февруари, от 14.00 часа в зала 74 на Община Търговище.

Поканени да присъстват са работодатели, доставчици на социални услуги, държавни структури, неправителствени организации и други заинтересовани страни. Ще присъстват представители на ръководния екип на Общината и председателят на НАСО Георги Георгиев.

На срещата ще бъдат дискутирани възможностите за създаване на условия за социално включване чрез заетост на хора с увреждания. Ще бъде обсъдена и възможността за участие в Националната мрежа на социално отговорните работодатели и Националната мрежа на социалните услуги, ангажирани с дейности за личностно развитие чрез заетост.

Срещата е част от Националната кампания за формиране на отношение и възприемане на хората с увреждания като равнопоставена, трудоспособна част от населението, с реални възможности за трудова реализация.