обновена 5:28 PM EEST, Jul 14, 2020

55 са възпитателните дела заради престъпления, извършени от деца

DSC00968 1

55 са образуваните възпитателни дела през миналата година, във връзка с извършени противообществени прояви или престъпления от малолетни и непълнолетни лица в общината.

Това стана ясно днес при представяне на годишния отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). За сравнение, през 2018 г. броят им е 54, през 2017 г. - 44, а през 2016 г. – 46.

Данните бяха представени от секретаря на комисията Татяна Петрова. На отчета присъстваха кметът д-р Дарин Димитров, зам.-кметът и председател на МКБППМН Рая Матева, секретарят на Общината Христалина Халачева, представители на отдел „Закрила на детето“, прокуратурата, полицията, неправителствения сектор, педагози и психолози.

63 са извършителите на противообществени прояви и престъпления през 2019 г., като броят им е с 24 по-малко спрямо предходната 2018 г. Сред извършителите 47 са непълнолетни, а 16 – малолетни. Най-малките  извършители, преминали през комисията през 2019 г., са две момчета на 9 години, както и през предходната година. Момичетата извършителки са 10, което е с 5 по-малко от 2018 г. Комисията отчита най-малкият за последните 14 години брой на прояви, извършени в група. През 2019 г. комисията е работила с 11 групи от общо 30 деца. Извършителите на повече от една проява през годината са 8.

Най-разпространени сред деянията продължават да са кражбите. Те са 18 броя. В сравнение с предходната година се е увеличил броят на проявите на унищожаването и повреждане на обществено и лично имущество. Броят им е 12. Има 4 прояви на агресия, 1 противозаконно отнемане на превозно средство, 1 притежание на психоактивно вещество, 1 палеж, 1 бягство от дома и 1 проява на жестокост към животно.

Наложени са общо 116  възпитателни мерки на децата и 5 на родителите. Сред мерките са „предупреждение“, провеждане на консултации и обучения с психолози, поставяне под надзор на обществен възпитател. Общо 230 часа общественополезен труд са положили 7 деца, повечето от които са унищожили общинско имущество. Това е най-големият брой наложени часове по тази мярка от 2013 г. насам. Заедно с представители на комисията, учениците са почистили обществени и зелени площи на територията на града. През годината няма настанени в социално-педагогически интернати или възпитателни училища.

През 2019 г. няма обжалвани пред Районния съд възпитателни мерки, наложени от комисията.