charovna2017

обновена 5:08 AM EEST, May 24, 2020

Новите жилища в Търговище – най-често с три стаи

36728458 2147934918569195 9217623618266071040 n

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 11, a новопостроените жилища са 106.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. сградите са с 4 повече, а жилищата в тях се увеличават с 49, съобщиха от Отдел „Статистически изследвания” - Търговище.

Преобладават новопостроените жилища с три стаи (59.4%), с две стаи са 19.8%, а тези с една и четири стаи са съответно 9.4% и 8.5%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2019 г. със стоманобетонна конструкция са 100.0%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 10 101 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2018 г. се увеличава със 82.5%. Жилищната площ нараства със 88.1% до 5 662 кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 97.1 кв. м през четвъртото тримесечие на 2018 г. на  95.3 кв. м през същото тримесечие на 2019 година.

Търговище е на седемнадесето място сред областите с най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Враца – 158.0 кв. м и Силистра – 137.2 кв. м, а най-малка - в областите Плевен – 71.2 кв. м и Велико Търново – 55.2 кв. м.