обновена 11:01 AM EET, Mar 3, 2021

Откриват процедура за определяне на концесионер на бившата Земеделска банка

83188321 565215597399287 1347348334725038080 o

Единодушно общинските съветници в Търговище подкрепиха решението за откриване на процедура за определяне на концесионер на бившата Земеделска банка в Търговище.

Емблематичната сграда в центъра на града - паметник на културата с местно значение, е обект публична общинска собственост.

В предмета на концесията се включва проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи и дейности за реконстукция и основен ремонт на обекта, както и неговото поддържане в експлоатационна годност за срока на концесията, срещу правото на концесионера да експлоатира обекта при поемане на оперативния риск. В сградата ще могат да се извършват културни, развлекателни и официални мероприятия, както и свързаните с тях стопански дейности като: виенска сладкарница, обредна зала за радостни ритуали, детски кът и други, съгласувани с концедента, изчете градоначалникът д-р Дарин Димитров и отговори на въпрос на съветник, че към процедурата вече има заинтересовани.

Общинският съвет одобри решението на кмета за откриване на процедура за определяне на концесионер и му възлага да предприеме необходимите действия за провеждане на процедурата.