обновена 3:41 PM EEST, Oct 22, 2020

Запознаха кметовете с новите изисквания за регистрация на личните стопанства

DSC01194

Кметовете по населени места и кметските наместници в общината бяха запознати с промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, касаещи задължителната регистрация на личните стопанства от т. нар. тип „заден двор“.

Това се случи по време на тяхната редовна среща след заседанието на Общинския съвет. С новите изисквания ги запознаха зам.-директорът на Областната Дирекция по безопасност на храните д-р Емил Зафиров, ветеринарният лекар д-р Георги Грозданов, както и експерти от областната и общинската администрации.

Съгласно промените, собствениците или ползватели на животновъдни обекти – лични стопанства подлежат на регистрация в ОДБХ. За целта собственикът или ползвателят на обекта подава заявление по образец до директора на ОДБХ чрез кмета или кметския наместник по местонахождение.

На всеки 10 дни, пък, кметът или кметският наместник, трябва да предоставя информация пред ОДБХ за регистрираните обекти.

До 13 март кметовете трябва да представят пред Община Търговище протоколи от проведени събрания по населените места за запознаване на населението с новите изисквания.

Образец на заявлението за регистрация на обектите е раздаден на всички кметове.