обновена 3:59 AM EEST, Jun 17, 2021

Близо 80 на сто от декларациите за доходите - подадени по електронен път

sgrada nap trg

От днес предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни в портала за е-услуги на Националната агенция за приходите.

Всеки ползвател на персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис ще получи достъп до вече въведените данни за доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, отдадени под наем на юридически лица и субсидии, изплатени на земеделски производители.


Издаването на ПИК е безплатно и може да бъде поискано от всеки офис на НАП в страната, независимо дали е този по постоянен адрес на съответния гражданин. В офиса на НАП в Търговище издадените персонални кодове са над 6900, като от началото на тази година са издадени 836, при значителен интерес в последните дни, допълват от приходната администрация.


Срокът за подаване на данните от работодателите за изплатените от тях през миналата година доходи на физически лица изтече в полунощ на 28.02.2020г.

Подадени в офиса в Търговище са общо 6706 справки за изплатени доходи. От тях 2505 са справките за изплатените през 2019 г. доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем и други доходи посочени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

4201 са справките подадени от работодатели по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ, за изплатените през 2019 г. облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски.


До момента близо 80 на сто от всички постъпили в офис Търговище декларации за доходите са подадени по електронен път, като се очаква съотношението да се запази до края на данъчната кампания 2020 в края на април. Хартиени формуляри има в офиса на приходната агенция и те могат да бъдат ползвани от хората, които нямат електронен подпис или ПИК, и не са самоосигуряващи се лица.


Допълнителна информация за декларирането на доходите за миналата година може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена според тарифите на съответния оператор.