обновена 6:11 AM EEST, Aug 13, 2020

Мерки и в Окръжен съд - Търговище

sgrada okrujen sud trg

Мерки за ограничаване разпространението на вирусни заболявания предприемат и в Съдебна палата - Търговище

Определя се работно време с граждани за деловодства, регистратура и за присъствието на страните и участниците по дела в открити съдебни заседания, както следва:
- начален час на работа с граждани, както и за провеждане на открити съдебни заседания - 9:00 ;
- краен час за провеждане на открити съдебни заседания и работа с граждани -16:00.


Въвеждат се промени в непрекъснатата работа на деловодствата и службите на съда, като се ограничава достъпът до общите части на сградата и съдебните зали, с оглед необходимостта от провеждане на дезинфекция на помещенията в периодите от 11:00 до 11:30 часа, и от 15:00 до 15:30 часа.

Всички посетители на съдебната палата следва да спазват указанията на служителите на ОЗ „Охрана“ относно ограничаване достъпа до сградата и мерките за задължителна дезинфекция.

Дежурните да допускат в сградата само лицата, призовани по конкретно дело в часа на насрочване. Да не се допускат граждани и участници по съдебни дела в посочените времеви периоди за дезинфекция, а присъстващите към началото на тези периоди в съдебните помещения да ги напуснат.

Насрочените дела за откритите съдебни заседания да започват в указаните от съда часове. В случаите, в които часът за разглеждане на дела съвпада с период за дезинфекция, графикът се съобразява с въведените ограничения (делата ще бъдат разглеждани в същия ден, след отпадане на ограничението необходимо за провеждане на дезинфекция).

Препоръчително е максимално използване на възможностите за отдалечен достъп от гражданите и адвокатите, за което на входа на сградата да се поставят информационни табла с телефоните за справки в деловодствата и електронните адреси на съда.