обновена 8:05 AM EEST, Jul 8, 2020

Над 67% разкриваемост на престъпленията отчитат от търговищката полиция

sgrada mvr0718

С 67,54 % на разкриваемост на регистрираните престъпления ОД МВР Търговище за поредна година е на едно от челните места в страната.

По криминална и икономическа линия от регистрираните 1 223 престъпления са разкрити 826, става ясно от годишния отчет на полицията в Търговище.


Регистрираните престъпления по криминална линия са почти 87 %, а по икономичeска - 13%.


Запазена е структурата на т. нар конвенционална престъпност, като с най-голям дял са престъпленията против собствеността - 41.18 %, следвани от общоопасните – 39.78 %, а с най-малък дял са тези против личността - 7%, отчитат от полицията.


Две са били регистрираните умишлени убийства в Търговищко, като и двете престъпления са разкрити.


Разкрити са и петте кражби на автомобили, станали през 2019 г.

Противодействието на престъпленията, свързани с наркотични вещества, остава една от приоритетните задачи в дейността на служителите от отдел “Криминална полиция” при ОДМВР - Търговище. За 2019 г. са регистрирани 46 такива престъпления, което представлява спад с 33,33 %.