charovna2017

обновена 6:38 AM EEST, Apr 10, 2020

Общинският съвет в Търговище ще заседава в намален състав

zalahs 15

Общински съвет Търговище ще заседава идната седмица, въпреки извънредното положение.

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб и въведените противоепидемични мерки в страната и общината, поканват се на заседание на Общински съвет Търговище и на неговите комисии да присъстват само общински съветници, вносители на докладни записки и лица обслужващи дейността на съвета, се казва в съобщението на сайта на Община Търговище.

Заседанията на Общински съвет Търговище се предават директно по общинската кабелна радиомрежа и излъчват онлайн в интернет сайта на Общината, напомнят от администрацията. 

В дневния ред на заседанието на 31 март са включени 18 докладни. Сред тях са одобряване на бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2021-2023 г. на община Търговище, приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище и др.