обновена 12:48 PM EEST, Sep 24, 2020

Спират приема на нови потребители в специализираните институции и социалните услуги

tgo 08173

Преустановява се настаняването на нови потребители във всички 8 специализирани институции и социални услуги от резидентен тип, държавно делегирана дейност в община Търговище.

Мярката е в изпълнение на указанията на Агенцията за социално подпомагане по повод въведеното извънредно положение в страната и превенция на разпространението на COVID-19.

Консултации и информация за всяка социална услуга ще може да се получава дистанционно. Всеки специалист, ангажиран с предоставянето на услугите, следва да изготви и график за извършване на дейности за подкрепа.

Обявените телефони за предоставяне на консултации са публикувани в уебсайта на Община Търговище:  

https://www.targovishte.bg/news.php?news=4074