обновена 3:09 PM EET, Nov 28, 2020

Язовир „Ястребино“ разрешен за нощен риболов

qz qstrebino

Със заповед на министъра на земеделието се разрешава любителският риболов през тъмната част на денонощието.

Риболовът трябва да се извършва само от брега през всички дни от седмицата за времето от 1 април до 1 ноември 2020 г.


През април риболовът е възможен от 20,30 до 6,00 ч., през май, юни и юли – от 22,00 до 5,00 ч., от август до октомври – от 21,00 до 6,00 ч., а през ноември – от 18,30 до 6,30 ч.


В област Търговище любителите риболовци могат да се възползват от заповедта само на язовир „Ястребино“.

Пълен текст на заповедта ТУК.