обновена 6:31 AM EEST, Jun 17, 2021

11,5% е регистрираната безработица в област Търговище

60063120 430866717704552 8854572768629358592 n

11,5% е регистрираната безработица в месеца на въвеждане на извънредното положение в област Търговище, съобщиха от Дирекция "Регионална служба по заетостта".

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в област Търговище е 11,5%. Сравнението на месечна база показва увеличение от 0,3 пункта, а на годишна база нарастването е с 1,0 процентни пукта. Равнището на регистрираната безработица в страната е 6,7% през март. Съществено влияние върху динамиката на безработицата оказват мерките за ограничаване разпространението на коронавируса в страната и въведеното на 13 март извънредно положение.

Общият брой на безработните в бюрата по труда в Омуртаг, Попово и Търговище към края на месеца е 5662, като спрямо февруари регистрираните са със 161 повече. Увеличение с 497 лица се наблюдава и спрямо същия месец на 2019 г.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Антоново – 31,3% /611/ безработни лица/, следват общините Опака – 28,5% /680/, Омуртаг – 18,3% /1412/, Попово – 11,5% /1329/, и най-ниско в община Търговище – 6,4% /1630/.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през март са се регистрирали 622 безработни лица, като 387 от тях – в периода след въвеждане на извънредното положение. В този период 189 от новорегистрираните са посочили като причина кризата с коронавируса. Сред новорегистрираните безработни през март най-голям дял заемат тези, освободени от сектор преработваща промишленост (14,5%), търговия (12,1%), държавно управление (9,8%), хотелиерство и ресторантьорство (5,0%), и др.

Постъпилите на работа безработни през месеца са 373, като 90,9% от тях са устроени в реалната икономика. След въвеждането на извънредното положение работа са започнали 166 лица. През март работа на субсидирани работни места са започнали 34 лица от рисковите групи – 24 по програми и мерки за обучение и заетост и 10 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през месеца са 239, като преобладаващата част от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (49,4%), селското стопанство (25,9%), административните и спомагателни дейности (9,2%), държавното управление (6,7%) и др.

След 13 март и въвеждането на извънредното положение броят на заявените свободни работни места (субсидирани и несубсидирани) в бюрата по труда в областта е 183. Търсят се лични асистенти, домашни помощници, водачи на селскостопански машини, сезонни работници в земеделието, машинни оператори в производството на стъклени изделия, пакетировачи, общи работници, и др.