обновена 5:28 PM EEST, Jul 14, 2020

Областният управител се запозна с характеристиките на водоснабдителна система "Дунав"

29042012

Областният управител Митко Стайков се срещна с директора на ВиК-Разград Стоян Иванов и ръководителя на водоснабдителна система "Дунав", ПС Бабово - Стоил Ясенов.

Той бе в гр. Русе в качеството си на ръководител на процедурата за предпроектно проучване за доизграждане на ВС "Дунав", информират от пресцентъра на областната управа.

Стайков се запозна с техническите характеристики на система "Дунав", като направи оглед на част от прилежащите кладенци тип “Раней”, помпени станции и съоръжения. Според характеристиките, водоснабдителна система "Дунав" осъществява водовземане от шест броя шахтови кладенци, разположени по терасата р. Дунав. Има изградени  11 помпени станции – 5ПС и 6 БПС и 134 км преносни водопроводи, част от които са в експлоатация.

По проект система „Дунав“ е била предвидена да подава вода за Разград, Исперих, Кубрат, Попово, Лозница, Търговище, Шумен, Нови пазар и прилежащите към тях населени места. Към момента свързани с мрежата за водоподаване на ВС "Дунав" са Разград, с. Дряновец, с. Благоево и с. Маково.

ВС "Дунав" е сигурен водоизточник с постоянен и непроменен капацитет, като може да захранва всички населени места, предвидени в  проекта. Тепърва предстои да се направят задълбочени технико-икономически проучвания, в които да се покаже състоянието на съществуващите водопроводи и съоръжения, както и да се очертаят необходимите строително-монтажни работи по тяхната рехабилитация. Трябва да се направи и анализ на средствата, нужни за доизграждане на системата, уточняват от областния пресцентър.