обновена 12:22 PM EEST, Jul 14, 2020

Брошура с успешни проекти

tgo 08171

Справка в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН) сочи, че към началото на месец март 2020 г. са сключени общо 13 договора по ОПРР на обща стойност близо 30 млн. лв.

Малко над 17 млн. лв. са евросредствата за Търговище, насочени основно за модернизация на градската среда и образователната инфраструктура. Останалите над 12 млн. лв. са инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради в община Попово.

Тези и други данни за успешни проекти в региона, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., събва в брошура екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Търговище.

Пълноцветното издание е в 12 страници и съдържа текстов и снимков материал от проекти за градско развитие, които са реализирани на територията на двете общини. В рамките на настоящия програмен период 2014-2020 г. те са бенефициенти по ОПРР и получават финансова подкрепа по приоритетните оси на програмата.

Брошурата ще се разпространяват безплатно по време на информационните събития на ОИЦ - Търговище. Може да бъде разгледана и онлайн на фейсбук страницата на Центъра.