обновена 7:59 AM EEST, Jul 5, 2020

Кражбите са най-честите престъпления, извършвани от непълнолетни и малолетни в Търговищко

malpr 0517

Кражбите са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните.

Това обобщават от Отдел „Статистически изследвания“ в Търговище.

През 2019 г. в област Търговище на отчет в ДПС са водени 161 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. броят им се увеличава с 10 лица, или с 6.6%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС от областта лица са следните:
• непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) - 71.4%;
• малолетни (8 - 13 г.) - 28.6%;
• момчета – 130 (80.7%);
• момичета - 31 (19.3%);
• учащи - 149 лица (92.5%).

В област Търговище малолетните и непълнолетните лица заведени на отчет в ДПС през 2019 г. са 39, или 24.2% от всички водени на отчет лица. Момчетата са 28, а момичетата - 11.

През 2019 г. в областта са снети от отчет в ДПС 36 малолетни и непълнолетни лица (22.4%) поради:
• поправяне на поведението - 8 лица (22.2%);
• навършване на 18 години - 27 лица (75.0%).
• на други основания (напуснали страната, починали) - 1 лице(2.8%).

Противообществени прояви

В област Търговище преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви през 2019 г. малолетни и непълнолетни лица са 86. От тях малолетните са 29 (33.7%), а непълнолетните - 57 (66.3%). Спрямо 2018 г., броят им се увеличава с 3 лица, или със 3.6%. От общия брой на лицата, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви, момчетата са 57, или 66.3%, а момичетата - 29 (33.7%).
В структурата на противообществените прояви в област Търговище, най-голям е делът на преминалите през ДПС за „прояви на насилие и агресия“ - 37.2%, следвани от „бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ - 15.1% и „повреждане на обществена и/или частна собственост“ - 12.8%.

Извършени престъпления

През 2019 г. в област Търговище броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления е 133, с 31 лица, или с 30.4% повече в сравнение с 2018 година. От тях 45 лица (33.8%) са на възраст от 8 до 13 години.
Кражбите са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършители на кражби са 67 лица, или 50.4% от всички, преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на домови кражби - 40.3% (27 лица), следвани от кражби от магазини или други търговски обекти - 26.9% ( 18 лица).
В областта 22 лица на възраст от 8 до 17 години, или 16.5 % от всички водени на отчет в ДПС за извършени престъпления, са регистрирани за унищожаване и повреждане на имущество, 6 лица (4.5%) - за нанесени телесни повреди, 4 лица (3.0%) - за престъпления свързани с наркотици.

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления

През 2019 г. в област Търговище пострадали от престъпления са 47 деца, от които 20 (42.6%) са момчета, а 27 (57.4%) - момичета. Малолетни са 17 лица (36.2%), а непълнолетни - 30 (63.8%).
През 2019 г. най-голям е броят и делът на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби - 16 лица (34.0%) и нанесени телесни повреди - 5 лица (10.6%).

Снимка: burgas-reporter.com