обновена 1:18 PM EEST, Jun 4, 2020

Представиха процедурата за подкрепа на микро и малки предприятия

2005201

В поредица от две срещи в Търговище и Попово Областният информационен център – Търговище запозна бизнеса с възможността да получи между 3 и 10 хиляди лева безвъзмездна помощ, ако е изпаднал в затруднение след началото на кризата.

По процедурата „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ се очаква да бъдат подкрепени повече от 20 000 български предприятия, стана ясно по време на срещите, които се проведоха при спазване на всички противоепидемични мерки.

Управителят на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев обясни, че за финансиране ще бъдат предложени проектните предложения, които съответстват на критериите по реда на тяхното постъпване. Той запозна присъстващите и с рамките за допустимост на кандидатите, допустими разходи, срокове и пр.

Чрез видеоматериал бяха разяснени и указанията за попълване на електронния формуляр.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 15 юни т.г., като се кандидатства електронно чрез ИСУН 2020.