обновена 1:18 PM EEST, Jun 4, 2020

368 лева е линията на бедност в областта през 2019 г.

tg09154

Линията на бедност в област Търговище за миналата година е 368.25 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 413.08 лв. за страната.

При този размер на линията, под прага на бедност са били 27.5 хил. лица, или 24.6% от населението в областта, при 22.6% за страната, информират от отдел „Статистически изследвания“ – Търговище.

В сравнение с 2018 г. размерът на линията на бедност се увеличава с 20.7%, а относителният дял на бедното население - с 4.1 процентни пункта.

Данните за миналата година сочат, че в област Търговище 17.7% от населението живее в материални лишения.

В домакинства с нисък интензитет на икономическа активност живеят 4.5 хил. лица на възраст 18 - 59 години, или 7.5% от населението на област Търговище, като спрямо 2018 г. относителният им дял намалява с 6.1 процентни пункта.