обновена 3:59 AM EEST, Jun 17, 2021

През юни можем да сменим личния си лекар

nadpis mbal trg dkc

До края на месец юни здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар, като се регистрират при нов общопрактикуващ лекар, напомнят от РЗОК-Търговище.

Такава пререгистрация може се извършва два пъти годишно - през юни и декември.

Тези, които желаят да го направят, трябва да представят на новоизбрания медик здравноосигурителната си книжка, трети екземпляр от регистрационната форма за първоначален избор на общопрактикуващ лекар (в случай, че не притежават здравноосигурителна книжка), и попълнен регистрационен формуляр за постоянен избор. Общопрактикуващият лекар е длъжен да оказва медицинска помощ на здравноосигурените лица от датата, на която е осъществен изборът.

При промяна на настоящия адрес, здравноосигурените имат право на нов избор на лекар, без това да е обвързано със срок. Временно пребиваващи от един до пет месеца извън здравния си район, могат да направят временен избор със специален формуляр.

За пререгистрация та не е нужно здравноосигуреното лице да се отписва от листата на досегашния си личен лекар. Това, както и включването в пациентската листа на новоизбрания лекар, се извършва по служебен път от районната здравноосигурителна каса.

РЗОК-Търговище напомня на здравноосигурените лица в сезона на летните отпуски да не забравят здравноосигурителната си книжка, когато заминават на почивка. С нея, ако се наложи, здравноосигуреното лице може да получи медицинска помощ по линия на здравната каса, като се обърне към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. НЗОК заплаща на общопрактикуващите лекари за оказана медицинска помощ на пациенти, които не фигурират в листите им, от друго населено място, които инцидентно посещават кабинета им.

Ако почивката е свързана с пътуване в друга държава членка на Европейския съюз, трябва предварително българските здравноосигурени лица да подадат заявление за издаване на Европейска здравноосигурителна карта или пък временно удостоверение, което замества здравната карта. Това могат да направят във всеки клон на Банка ДСК и се издава в срок от 15 дни, а удостоверението се издава от РЗОК в рамките на ден -два.

Тези документи не са задължителни, но са препоръчителни, защото осигуряват безплатен достъп до спешна и неотложна помощ в страните от Европейския съюз.

За първите пет месеца РЗОК-Търговище е издала над 500 разрешения за издаване на Европейски здравноосигурителни карти.