обновена 11:53 AM EEST, Sep 19, 2020

Увеличила се е физическата дееспособност на децата в Търговищко

decanadploshtadka 0915

и учениците в Търговищка област.

Този извод правят специалистите от РЗИ Търговище в Годишния анализ на здравословното състояние на подрастващите през миналата година.


По-голяма част от детското население в региона е с добро физическо развитие.


Медицински проблем в детска възраст продължава да бъде затлъстяването. При децата за първа година той е на първо място, а при учениците за поредна година. Относителният дял на децата с наднормено тегло през 2019 г. се е увеличил с 6.62%, а при ученици - с 1.42%.


Водещи при деца до 7-годишна възраст са заболяванията на нервната система и сетивните органи.
Очните заболявания продължават да имат висок относителен дял в структурата на нозологиите, регистрирани при профилактичен преглед главно при учениците.
Заболяванията на дихателната система заемат трето място и при деца, и ученици, главно с диагноза „Астма”.


Радостната новина е, че е намалял делът на учениците с гръбначни изкривявания.

Увеличила се е физическата дееспособност на подрастващите. Данните сочат, че 2 368 от подрастващите в предучилищна възраст (94.98%) и 8 781 (98.61%) от учениците са с добра физическа дееспособност.


В структурата на моментната болестност и диспансеризацията на децата и учениците не се наблюдават съществени промени през последните години. Отново най-често срещани при децата са астма, генерализирани разстройства в развитието, детски аутизъм, а при учениците водещи са болестите на нервната система и сетивните органи, заболяванията на дихателната система, вродените аномалии, отчитат здравните специалисти.