обновена 12:48 PM EEST, Jun 15, 2021

12,7% безработица в Търговищко

57325126 349469662355518 498870454409232384 n

Общият брой на постъпилите на работа безработни достигна 528 в края на месеца, като 93,7% от тях са устроени в реалната икономика.

В сравнение с м. април се  отчита увеличение от 80,2%, което се дължи на постъпилите на работа на първичния пазар. Според статистическите данни на Агенцията по заетостта най-много са постъпилите на работа в сферата на хотелиерството и ресторантьорството-17,6%, строителството–10,6%, преработващата индустрия-10,4%, селското стопанство-7,8%, търговията-7,7% и др.

Работа на субсидирани работни места са започнали 33 безработни лица-30 по програми и мерки по ЗНЗ и 3 по схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Общият брой на безработните в бюрата по труда в Търговище, Попово и Омуртаг през май е 6249, като спрямо април регистрираните са със 78 лица по-малко.

Равнището на регистрираната безработица  в област Търговище през май е 12,7%. Сравнението на месечна база показва намаление от 0,2 пункта, а на годишна база увеличението е с 2,7 процентни пункта. Равнището на регистрираната безработица в страната е 9,0% през май.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Антоново – 32,6% /636,/ следвана от Опака – 26,8% /639/, Омуртаг – 18,5% /1426/, Попово – 12,6% /1454/, а на последно място е община Търговище – 8,2% /2094/.

Секторното разпределение на отпадналите от заетост през месеца показва, че най-много са освободените от: Преработваща промишленост–16,0%; Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети–11,7%; административни и спомагателни дейности-11,3%; строителство - 4,2% и др.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през май са 206, като 76,2% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (25,7%), следвани от хотелиерството и ресторантьорството (18,9%), търговията (18,4%), държавното управление (13,1%).

Най-търсените професии през месец май са: готвач, сервитьор, работник поддържка на сгради, общ работник.