обновена 6:38 AM EEST, Aug 12, 2020

Какъв въздух дишаме?

36569374 2140002912695729 7815089845755183104 n

Едно превишение на средноденонощните норми на фини прахови частици във въздуха в Търговище е регистрирано през 2019 г. от Мобилната автоматична станция.


На територията на област Търговище няма постоянно действащи пунктове за контрол на атмосферния въздух. През 2019 г. са извършени измервания от Мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория - Варна в рамките на 51 денонощия по основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух: озон, въглероден оксид, фини прахови частици и др., става ясно от доклада на Регионална здравна инспекция в Търговище.


Пунктът е бил разположен на ул.”Трапезица”№33, ЦДГ№1 в Търговище.


Измерването е извършено през месеците март, май, октомври и ноември, като максимална средноденонощна концентрация на фини прахови частици в атмосферния въздух е регистрирана през третия месец на годината – 1.12 пъти над нормата, е записано в доклада.

В него се посочва още, че не са регистрирани превишения на нормите за показателите серен диоксид, озон, въглероден оксид и азотен диоксид.


През 2019 г. водещи сред населението са болестите на дихателната система, като най-много са регистрираните случаи на остри инфекции на горните дихателни пътища. Няма категорични данни за непосредствено влияние на качеството на атмосферния въздух върху здравното състояние на населението в Търговище, категорични са здравните експерти.