обновена 7:18 AM EEST, Aug 4, 2020

Община Търговище започва изграждането на нова социална инфраструктура по „Региони в растеж“

DSC02054

С пресконференция и церемония „Първа копка“ Община Търговище стартира дейностите по проект „Сигурност в общността“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

По проекта ще бъде изградена нова социална инфраструктура и ще се предоставят социални услуги за деца, младежи и семейства, базирани в общността.

На пресконференцията и церемонията присъстваха кметът д-р Дарин Димитров, ръководният екип на Общината, представители на фирмата изпълнител и ръководителят на проекта инж. Даниела Крумова.

„Целта ни е да създаваме все по-качествена социална инфраструктура. Да предоставяме услуги, които да заменят институционалния модел за грижа на децата и са в синхрон с националната и европейската социални политики“, заяви кметът д-р Димитров.

Ръководителят на проекта инж. Крумова разясни, че по проекта ще бъдат изградени: нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства; ново преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст и ново наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст. Ще бъдат извършени и ремонти в Дневния център за деца с увреждания, както и на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП).

Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ ще бъде обособен на 3 и 4 етаж в съществуваща сграда за интегрирана услуга на ул. „Ал. Стамболийски“. За целта там ще бъде извършен цялостен ремонт. Ще се предоставят психологическа помощ и подкрепа, логопедична помощ, педагогическа дейност, кинезитерапия, арт терапия, социални дейности. Капацитетът ще е 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативна. Целта е бъде предоставена подкрепа на родителите и семействата на деца с увреждания, а децата да бъдат подготвени за включване в масови детски заведения.  

Преходното жилище за деца и младежи ще се помещава в едноетажна сграда, която ще бъде изградена в квартал „Запад“ 3. Капацитетът на услугата ще е 8 души. Там ще се предоставя комплексна грижа за непълнолетни лица от уязвими групи, както и за такива с дълъг институционален престой, за които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до семейната среда.

Наблюдаваното жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст ще се помещава в апартамент, общинска собственост в квартал „Запад“ 2. Там ще бъде извършен основен ремонт, а капацитет му е 4 души. В него ще бъдат настанявани младежи от уязвимите групи, както и лица с увреждания. Целта е те да бъдат подпомогнати в тяхното израстване като независими възрастни в среда, близка до семейната.

Благоустрояването в Дневния център за деца с увреждания на улица „Росица“ ще обхване площ от 2000 кв. м. Предвижда се обновяване на алеите, монтаж на градински мебели. Ще бъде изградена и площадка за игра за деца с увреждания от 3 до 12 г. Ще има и ново осветление, както и озеленяване. Ще бъде обособен и паркинг в северозападната част на имота. Целта е там да бъдат включени услуги за създаването на Център за социална рехабилитация и интеграция, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места консултативна.

В ЦОП, който се намира в квартал „Запад“ 3, се предоставя психологическа помощ и подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Там се предвижда подобряване на техническото състояние, както и обособяване на зала за групова работа с деца и родители. Целта е капацитетът да се повиши от 70 на 100 потребители.

Срокът за приключване на дейностите е до месец май 2021 г. Стойността на проекта е 1 035 585 лв. безвъзмездна финансова помощ.