обновена 6:38 AM EEST, Aug 12, 2020

Спад на престъпленията срещу собствеността

mvr 07201

250 са общоопасните престъпления, регистрирани през първите шест месеца на годината.

Те съставляват 51,33% от общорегистрираните криминални престъпления, докато за аналогичния период на 2019 г. делът им е 32,40 на сто. Големият относителен дял и отчетеният ръст от 44.51% на този вид престъпления се дължи основно на увеличение броя на престъпленията по транспорта, деянията по чл. 345 от НК (използване на чужди регистрационни номер) и нарушаване на наредба по време на епидемия.


През първото полугодие на 2020 г. са регистрирани 152 престъпления срещу собствеността. За сравнение те са били 256 през предходната година. Разкриваемостта за 2020 г. е 60, 53%, а за 2019 – 45,70%.


Общият брой установени извършители (в т.ч. и извършители на престъпления от минали години) е 484, срещу 400 - за 2019 г. Разкриваемостта е съответно 60,53 %, срещу 45,70 за 2019 г. Регистрирани са 129 кражби срещу 179 през 2019 г., което е намаление с 27,93%. Това е добър показател на ефективността на работата на служителите на дирекцията предвид факта, че противодействието на конвенционалната престъпност е основен приоритет за МВР и ОДМВР-Търговище. От анализа на статистиката е видно, че намалението се отнася до почти всички видове кражби. Разкриваемостта при тези престъпления е 60,47% срещу 50,28% през 2019 г.


Анализът на постигнатите резултати от дейността на служителите на дирекцията сочи запазване на добрите показатели, свързани с високия процент на разкриваемост на регистрираните престъпления както по криминална, така и по икономическа линия, Отчита се общо намаление броя на извършените престъпления с около 5%