обновена 1:37 PM EEST, Jun 18, 2021

10,7% е равнището на безработицата в област Търговище през август

tg09163

В края на месец септември регистрираните безработни в трите бюра по труда в област Търговище са 5 269, като спрямо август намалението е с 30 лица. Спрямо септември 2019 г. увеличението е с 349 лица.

За това информират от Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Русе.

Равнището на регистрираната безработица в област Търговище  е 10,7%, като спрямо м. август показва намаление с 0,1 процентни пункта.  Равнището на регистрираната безработица в страната е 7,2%.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Антоново – 31,1% /607/ следвана от Опака – 22,8 % /544/, Омуртаг – 16,1% /1244/, Попово – 10,7% /1232/, а на последно място е община Търговище – 6,4% /1642/.

За ползване на посредническите услуги през месеца са се регистрирали нови 580 безработни лица. Освен тях, други 30 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в трите бюра по труда в област Търговище.

През м. септември броят на започналите работа е 434, като 79% от тях са устроени в реалната икономика. Други 16 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през септември чрез бюрата по труда.

В сравнение с м. септември 2019 г. се отчита значителен ръст на започналите работа-с 12,1 %.

Най-много започнали работа лица се отчитат в секторите образование-24,7%, преработваща промишленост-22,6%, административни и спомагателни дейности-22,6%,  държавно управление-10,5%, хотелиерство и ресторантьорство 7,8% и др.

Работа на субсидирани работни места са започнали 88 безработни лица-23 по програми и мерки по ЗНЗ и 65 по схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. По схема „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли като антикризисна мярка, през месец септември са сключени договори с работодатели за заетост на 13 безработни лица.

При спазване на ограниченията и мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, над 180 търсещи работа са включени през месеца във възобновените изнесени групови форми за предоставяне на услуги като мобилни бюра по труда. В групови мероприятия за професионално и кариерно  консултиране, ателие за търсене на работа и мотивиране за активно поведение на пазара на труда са включени 53 лица.

Заявените работни места на първичния трудов пазар през септември са 362,  като 61,6% са от частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (28,7%), административни и спомагателни дейност (24,3%), образование (22%), държавното управление (12,1%), хотелиерство и ресторантьорство (7,1%) и др.

Най-търсените професии през месец септември са опаковач, пакетировач, учител, общ работник, товарач, помощник възпитател, хигиенист, сервитьор, шивач, продавач и др.