обновена 1:37 PM EEST, Jun 18, 2021

Въвеждат облекчена организация за отпускане на лекарства

rzok trg

Във връзка с въведеното епидемично положение и с цел избягване на напрежение и струпване на пациенти в лекарските кабинети, при обслужване на хронично болни пациенти за издаване на рецепти за лекарствени продукти по протокол и рецептурна книжка, се въвежда облекчен режим на предписване и отпускане на лекарствените продукти.

За това съобщиха от РЗОК Търговище.

За утвърдени протоколи, изтичащи на и  след 16.11.2020 г., които не изискват промяна на терапевтичната схема, ще бъдат удължени служебно в информационната система на НЗОК. Пациентите не е нужно да посещават лекарите  за изписване на рецепти и здравната каса за продължение или презаверяване на протоколите.  Аптеките могат да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта. Отпускането да се извършва само в аптеки, където е извършено последното отпускане по дадена рецепта/ видно от печата в рецептурната книжка/, съобразено с последните вписани в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти.  Не е необходимо пациентите да се редят на опашки пред кабинетите на лекарите за изписване на рецепти по протоколите. На лицата, които все пак са се обърнали за рецепта в кабинетите на лекарите, могат да бъдат издавани рецепти за всички лекарствените продукти от Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС).  При изчерпана рецептурна книжка, се разрешава допълване на страници от страна на аптеката. Аптеката отпуска лекарствените продукти  и по незаверена в здравната каса рецептурна книжка, само с  попълнени данни на личния лекар и поставена диагноза. Не се налага лицето да  заверява новата книжка в РЗОК.  За новоиздадени рецептурни книжки, както и при вписване на нови диагнози в рецептурна книжка, е създаден ред за обмен на информация между общопрактикуващия лекар (ОПЛ) и РЗОК.

При новоиздадени Протоколи и утвърдени в РЗОК, се запазва предишното положение- лицето следва да посети личния лекар за изписване на рецепта и след това посещение в аптека за отпускане на лекарството. Изпълнителите на медицинска помощ и аптеките са  информирани от РЗОК за въведената нова организация за предписване и отпускане на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК за домашно лечение. Аптеките не трябва да връщат пациентите без рецепта и/ или с изтекъл срок на протокол и следва да отпускат лекарствени продукти на хронично болни пациенти по описания режим.

Поради специфика при лечението не се удължава срокът на протоколите за заболявания, при които лечението е за определен срок - лечение на Хроничен вирусен хепатит С; лечение на хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст; лечение с Palivizumab на деца с бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период, ниско тегло при раждането и вродени сърдечни малформации. Редът за отпускане на тест-  ленти за самоконтрол на кръвната захар остава също непроменен.

Настоящият ред за отпускане на скъпоструващи лекарства се въвежда от 16.11.2020г. и продължават действието си автоматично, в случай на удължаване  срока на извънредната епидемична обстановка по съответния ред, поясни Емил Стоянов - директор на РЗОК-Търговище.