обновена 4:41 PM EET, Mar 2, 2021

По-малко приходи от нощувки

36728458 2147934918569195 9217623618266071040 n

През декември 2020 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Броят на стаите в тях е 264, а на леглата - 518, информират от местната статистика.

Общият брой на нощувките, регистрирани през декември 2020 г. е 1 470, или с 36.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 32.3%, а тези от български граждани са с 37.8% .

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Турция - 63.0%, следват Германия - със 17.5% и Белгия - с 5.7%.

Пренощувалите лица през декември 2020 г. намаляват с 51.0% в сравнение със съответния месец на 2019 г. и достигат 773.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2020 г. е 9.3% и в сравнение със същия месец на предходната година намалява с 4.7 процентни пункта.

Приходите от нощувки през декември 2020 г. в областта достигат 78.2 хил. лв., или с 38.2% по-малко в сравнение с декември 2019 година. Регистриран е спад на приходите, както от български граждани - с 41.4%, така и от чужди граждани - с 26.0%.