обновена 1:37 PM EEST, May 26, 2022

На 11-о място по средна работна заплата

tgo 08173

В област Търговище средната брутна годишна работна заплата за 2020 г. е 13 368 лв., при 16 687 лв. средно за страната.

По размер на средната работна заплата за 2020 г. област Търговище заема единадесето място сред 28-те области на страната, съобщават от Отдел "Статистически изследвания" - Търговище. С най-високо средно възнаграждение през годината е област София (столица) – 22 950 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 10 881 лева.

През 2020 г. средната годишна брутна работна заплата в област Търговище се увеличава спрямо 2019 г. с 11.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Операции с недвижими имоти“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Образование”. Намаление на средната годишна брутна заплата се наблюдава в „Хотелиерство и ресторантьорство”.

В областта средната годишна работна заплата през 2020 г. в обществения сектор нараства с 13.6% спрямо 2019 г., а в частния сектор - с 9.8%.