обновена 10:20 AM EEST, Sep 20, 2020

456 СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТИ ОКОЛО ПАРКА – ВЪВЕДЕНИ ВЪВ ВЛАДЕНИЕ

izgled_trg22456 правоимащи ползватели са въведени във владение за собствеността на земята в местността „Кованлъка", в района на „Момина чешма", от танкодрума до „Парка", информират от Пресцентъра на общинската администрация. Съгласно законовата уредба за останалите непотърсени 255 поземлени имота Община Търговище е издала актове за частна общинска собственост. Призовават се всички ползватели на поземлени имоти и техните наследници, включително и тези, които имат построени сгради /вили, бараки, павилиони и други/ да подадат заявление до Общината за закупуване на земята чрез търг по реда на Наредба за придобиване, управление, разпореждане с общинско имущество.