обновена 2:37 PM EET, Nov 25, 2022

50,4% от населението на областта се самоопределя като българско

nadpis trg1122

Към 7 септември 2021 г. българската етническа група обхваща 5 118 494, или 84.6% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност.

Към турската етническа група са се самоопределили 508 378, или 8.4% от отговорилите лица. Към третия по численост ромски етнос са се самоопределили 266 720, или 4.4% от отговорилите лица. Това показват данните на НСИ от проведеното през 2021 г. национално преброяване.


В област Търговище относителният дял на самоопределилите се към българската етническа група е 50,4%.


Лицата, самоопределили се към турската етническа общност, са 37,7%. Делът на ромския етнос е 6,5 на сто.


Самоопределилите се към християнско вероизповедание в област Търговище съставляват 44,1%, а тези - с мюсюлманско вероизповедание - 43,7 на сто.


Българският език е майчин за 47 607 души от региона, а турският - за 35 457. Посочилите ромски език като майчин са 4 996 лица.