обновена 4:56 PM EET, Nov 28, 2023

РЗИ - Търговище с актуална информация за качеството на питейната вода

voda 1222
Peгиoнaлнaтa здpaвнa инcпeĸция в Tъpгoвищe пyблиĸyвa нa cайта cи aĸтyaлнa инфopмaция зa ĸaчecтвoтo нa питeйнaтa вoдa в oблacттa зa пepиoдa 1 - 15 март 2023 г.
Вижте я:
1.Населени места с въведено режимно водоподаване:
        район  Търговище
-с. Пайдушко - получава вода по 11 часа на ден
-с. Божурка -  получава вода по 11 часа на ден
-с. Горна Кабда - получава вода през ден по 24 часа
-с. Голямо Ново - получава вода по 12 часа на ден
-с. Росина - получава вода по 12 часа на ден
-с. Копрец - получава вода през ден по 24 часа
-с. Търновца - получава вода през ден по 24 часа
-с. Черковна - получава вода през ден по 24 часа
-с. Кошничари-получава вода по 12 часа през 36 часа
        район Омуртаг
-гр. Омуртаг - получава вода по 17 часа на ден 
-с. Могилец - получава вода по 12 часа през 600 часа
-с. Красноселци - получава вода по 12 часа през 120 часа
-с. Голямо Църквище - получава вода по 48 часа през 360 часа
-с. Първан – без водоподаване
-с. Илийно - получава вода по 24 часа през 48 часа
-с. Паничино - получава вода през ден по 48 часа през 120 часа
-с. Горно Козарево - получава по 24 часа през 96 часа
-с. Обител - получава вода през ден по 48 часа през 120 часа
-с. Чернокапци - без водоподаване
-с. Пъдарино- получава вода по 48 часа през 48 часа
-с. Церовище- получава вода през ден по 48 часа през 120 часа
-с. Плъстина- получава вода през ден по 24 часа през 96 часа
-с. Зелена Морава- получава вода през ден по 48 часа през 48 часа
        район Попово
-с. Конак- недостиг по високата част на селото-получава вода по 12 часа през 60 часа
-с. Априлово- всеки  ден получава вода по 9 часа
-с. Кардам- недостиг по високата част на селото-получава вода по 10 часа на ден
-с. Долна Кабда-недостиг по високата част на селото-получава вода по 12 часа на ден
-с. Глогинка-недостиг по високата част от селото-получава вода по 10 часа на ден
        район Антоново
-с. Черни бряг- получава вода всеки ден по 4 часа
-с. Таймище- осигурено водоподаване сряда и неделя по 2 часа
-с. Коноп- осигурено водоподаване по 24 часа през 48 часа
   2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 23 броя. 
   3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 25 броя.
   4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 4 бр.
-с. Александрово – не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването -50.8 mg/l; 
-с. Пресиян -вкус-на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ - 2,0 mg/l.,при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l;
-с. Петрино–вкус-на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ - 5,4 mg/l.,при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l;
-с. Висок – вкус-на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ - 2,4 mg/l.,при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l;
    5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг - 2 бр.
    6.От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
    7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 3 бр.
    8.От тях не отговаря на изискванията-  3 бр.
-гр. Попово – чешма „Градски парк”- не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването - 113 mg/l;
-с. Веренци -  чешма до джамията, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml.;
-с. Висок – чешма до джамията, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml.;
     9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 бр.
   10. От тях не  отговаря  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.
   11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.03-15.03.2023 г. – 0 бр.
   12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-Предписания-  4 бр.
Новината е тагната с: вода рзи търговище питейна вода