обновена 7:32 AM EEST, Jun 23, 2024

За безопасен 15 септември

mvr140923

В навечерието на първия учебен ден в районните управления в състава на ОДМВР-Търговище се осъществяват различни организационни и превантивни мерки с цел осигуряване на спокойна и безопасна учебна година.

Полицейски служители съвместно с инспектори от районните противопожарни служби извършиха проверки на състоянието на училищните сгради, на системите за физическа и техническа обезпеченост, за спазване на противопожарните изисквания и за създаденатаорганизация на пропускателния режим. Бяха  проведени работни срещи с представители на РУО-Tърговище, общините, охранителни фирми и ръководствата на учебните заведения, за съгласуване на механизмите за взаимодействие и начините за бърза връзка помежду им през новата учебна година и за координация на институционалните действия за откриване на първия учебен ден.

В първия учебен ден служителите на пътна и охранителна полиция ще проведат беседи с първокласниците и техните родители на темата за пътната безопасност. Учебни занятия в този формат ще има и през цялата година. Създадена е организация за активно полицейско присъствие в районите на учебните заведения през годината - преди, по време и в края на учебните дни. То ще се извършва от полицейски служители, които обслужват съответния район.

Извършва се мониторинг на прилежащите зони към училищата за наличие на пешеходни пътеки, за състоянието на светофарните уредби, изкуствени препятствия, за осветлението – всичко, което касае безопасността на децата. Служители от сектор „Пътна полиция“ и на трите районни управления в състава на областната дирекция извършиха огледи на сигнализацията и пътната маркировка, уличното осветление, предпазните огради и пешеходните ограждения в районите на училищата и детските градини. Изпратени са сигнални писма до кметства и собственици на пътя за отстраняване на констатирани нередности. Планирани са системни проверки в търговски обекти в близост до училищата в областта за осъществяване на контрол по спазването на изискванията на Закона за закрила на детето, касаещи недопускане присъствието на малолетни  и непълнолетни в увеселителни заведения в определени часови пояси, както и продажбата на алкохол и тютюневи изделия на  подрастващи. 

И през новата учебна година ще продължи практиката за провеждане на беседи по безопасност на движението с деца и ученици от всички възрастови групи. В училищата на областта ще продължават да се изпълняват и съвместните графици с училищата за изнасяне на беседи в часовете на класа, в рамките на Националната програма „Работата на полицията в училище“, както и изнасянето на 10-минутни беседи по безопасност на движението  от служители на сектор „Пътна полиция“.

Със създадената от полицията организация за нормалното протичане на първия учебен ден, изразяваща се в засилено полицейско присъствие в районите на детските градини и училищата в област Търговище, както и на възлови кръстовища в градовете на областта, бяха запознати присъстващите на проведената на 12 септември в гр. Търговище работна среща с директори на училища в област Търговище, организирана от РУО-Търговище. В нея участваха и ст. инсп. Димитър Боянов, началник на група в отдел „Охранителна полиция“ в областната дирекция, и ст. инсп. Атанас Димитров – началник на група „Пътен контрол“ в сектор „Пътна полиция“. Те подчертаха пред представителите на различни институции, имащи отношение към организираните на дейностите в училищното образование, че това присъствие ще продължи с превантивна цел и в делничните дни на учебната година - в началото и в края на учебните часове. Униформените, подпомагащи пътното движение, ще регулират трафика на автомобили и пешеходци, с цел осигуряване на безопасното пресичане на децата и техните придружители. При необходимост те имат готовност да подпомагат пресичането им на пътното платно.   

Източник: Пресцентър ОД МВР Търговище