обновена 6:41 AM EEST, Oct 4, 2023

Райони без ток утре

el stulb14

На 20.09.2023 от 09:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за

доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Любичево (ТП-3), общ. Антоново.
В периода 18.09.2023 - 21.09.2023 от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Ковачевец (ТП "Олуга"), общ. Попово.
В периода 19.09.2023 - 20.09.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Моравица, общ. Антоново.
В периода 19.09.2023 - 20.09.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Мечево и с. Богомолско, общ. Антоново.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч. в районите на ФВЕЦ Даниела с. Длъжка поляна, с. Длъжка поляна, с. Яребично, с. Стара речка, с. Дъбравица, с. Халваджийско, А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД (антена) с. Длъжка поляна, с. Малка Черковна, с.Капище, с. Орач, с. Стойново, с. Пчелно, БКТП 96 с. Орач, ПС Бяла река, ПС Ак-дере, с. Малоградец, с. Свободица, с. Банковец, с. Тиховец и с. Букак - общ. Антоново .
На 20.09.2023 от 09:45 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Попово: жк "Русаля" бл. 3-11, 18-20, 32-34, 46, 47, 52, 53, 55-59, ВОДСТРОЙ, ЕТ НИКОНИ, ПГСС ПОПОВО и част от МБАЛ.