обновена 6:44 AM EET, Dec 7, 2023

РЗИ с актуална информация за качеството на водата в област Търговище

voda 1222

Peгиoнaлнaтa здpaвнa инcпeĸция в Tъpгoвищe пyблиĸyвa нa cайта cи aĸтyaлнa инфopмaция зa ĸaчecтвoтo нa питeйнaтa вoдa в oблacттa зa пepиoдa 1 - 15 ноември 2023 г.

Bижтe я:


1.Населени места с въведено режимно водоподаване, съгласно седмичната справка на „В и К“ ООД гр. Търговище към 13.11.2023 г.

район Търговище

-с. Пайдушко - получава вода всеки ден от 7.00-12.00 ч. и 17.00-22.00 ч.

-с. Божурка - получава вода всеки ден от 7.00-12.00 ч. и 17.00-22.00 ч.

-с. Съединение- получава вода по 12 часа на ден

-с. Росина- получава вода по 24 часа през 48 часа

-с. Горна Кабда- получава вода по 48 часа през 24 часа

-с. Пресиян- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Алваново- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Пробуда- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Търновца- получава вода по 12 часа на ден

-с. Черковна- получава вода по 12 часа на ден

-с. Овчарово- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Копрец- получава вода по 12 часа на ден

-с. Драгановец- получава вода по 9 часа на ден

-с. Преселец- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Голямо ново- получава вода по 14 часа на ден

-с. Буйново- получава вода по 7 часа на ден

-с. Пресяк- получава вода по 7 часа на ден

-с. Дългач- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Маково- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Александрово- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Кошничари- получава вода по 12 часа през 24 часа

-с. Пролаз-получава вода по 48 часа през 120 часа

район Омуртаг

-гр. Омуртаг–осигурено водоподаване през 3 дни от 16.30 ч.-22.00 ч.

-с. Голямо Църквище- получава вода по 24 часа през 360 часа

-с. Рътлина- получава вода по 24 часа през 240 часа

-с. Плъстина-получава вода по 24 часа през 120 часа

-с. Величка- получава вода през 24 часа през 24 часа

-с. Презвитер Козма- получава вода по 24 часа през 1032 часа

-с. Красноселци- получава вода по 6 часа през 600 часа

-с. Могилец- без водоподаване

-с. Паничино- получава вода по 72 часа през 192 часа

-с. Птичево- получава вода по 12 часа през 72 часа

-с. Великденче- получава вода по 12 часа през 72 часа

-с. Змейно- получава вода по 12 часа през 72 часа

-с. Беломорци- получава вода по 12 часа през 48 часа

-с. Звездица- получава вода по 24 часа през 48 часа

-с. Врани кон- получава вода по 24 часа през 48 часа

-с. Тъпчилещово- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Петрино- получава вода по 48 часа през 192 часа

-с. Висок- получава вода по 48 часа през 192 часа

район Попово

-с. Конак- абонатите от напорен водоем Арамия получават вода от 1,30 ч. до 3 ч. през 168 ч.- засегнато население -10 жители от 35

-с. Паламарца-получава вода по 8 часа през 16 часа

-с. Глогинка-получават вода по 24 часа през 48 часа-засегнато население-176 жители а 10 абоната без водоподаване от 332 жители

-с. Тръстика-на режимно водоподаване по 144 часа през 24 часа- засегнато население 15 човека от 191

-с. Еленово- на режимно водоподаване по 144 часа през 24 часа-засегнато население 15 човека от 239

-с. Долна Кабда-на режимно водоподаване по 24 часа през 48 часа-засегнато население 58 жители от 116

-с. Марчино-получава вода по 4 часа на ден-засегнато население 23 жители от 45, 3 абоната без водоподаване

-с. Цар Асен- получава вода по 36 часа през 12 часа

-с. Заветно- получава вода по 120 часа през 336 часа

район Опака

- гр. Опака-получава вода по 19 часа на ден-засегнато население 60 абоната от 2263 жители

-с. Гърчиново- получава вода по 12 часа на ден- засегнато население-216 жители от 432

-с. Люблен-получава вода по 6 часа на ден-засегнато население 10 жители от 325

-с. Горско Абланово-получава вода по 7 часа през 65 часа- засегнато население 5 жители от 259

-с. Голямо Градище- на режимно водоподаване по 20 часа през 4 часа-засегнато население 10 жители от 913

район Антоново

-с. Черни бряг- получава вода по 15 часа на ден- засегнато население-40 жители от 103

-с. Черна вода-- получава вода по 24 часа през 72 часа

-с. Таймище- получава вода по 12 часа през 24 часа

-с. Орач-недостиг на вода по високите части на селото- засегнато население -35 жители от 78

2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 9 броя.

3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 9 броя.

4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 5 бр.

-с. Буховци- не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването – 64,1 mg/l.

-с. Пресяк- не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването – 90,6 mg/l., вкус-на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ - 2,3 mg/l.,при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l

-с. Буйново- не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването – 87,5 mg/l., вкус-на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ - 2,4 mg/l.,при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l

-с. Мировец- не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването – 92,8 mg/l.

-с. Пробуда- не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването – 66,5 mg/l.

5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг - 0 бр.

6.От тях не отговаря на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 1 бр.

8.От тях не отговарят на изискванията- 1 бр.

-с. Беломорци– чешма „Кара Бунар“ , не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml.

9.Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 бр.

10. От тях не отговаря на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания, за периода от 01.11-15.11.2023 г. – 0 бр.

12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.

-Предписания- 2 бр.