обновена 7:32 AM EEST, Jun 23, 2024

Строят се сгради с повече жилища в тях

DJI 0551 HDR

През третото тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 16 жилищни сгради с 86 жилища в тях и 6 329 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 11 други сгради с 1 538 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 45.5% повече, броят на жилищата в тях се увеличават с 11.7%, а общата им застроена площ - с 1.0%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради намаляват с 8.3%, а общата им застроена площ - с 45.1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 6.7%, броят на жилищата в тях - с 95.5%, а разгънатата им застроена площ - с 16.4%. При другите видове сгради броят на издадените разрешителни за строеж се увеличава с 57.1%, а тяхната РЗП - с 14.9%.

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Търговище е на 23-то място в страната. Първа е област София (столица) с издадени 351 броя, следвана от област Пловдив - с 344 броя.

През третото тримесечие на 2023 г. в област Търговище е започнал строежът на 8 жилищни сгради с 29 жилища в тях и с 2 608 кв. м обща застроена площ, и на 6 други сгради с
1 108 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради нарастват с 60.0%, жилищата в тях - с 81.3%, а тяхната РЗП - с 85.8%. Броят на започнатите други видове сгради нараства с 50.0%, но тяхната обща застроена площ е с 48.9% по-малко.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 11.1%, жилищата в тях - с 23.7%, както и общата им застроена площ - с 46.1%. Започнатите други сгради са със 100.0% повече, както и тяхната РЗП е със 111.0%.

По започнато строителство на нови сгради област Търговище е на 26-то място в страната. Първа е област София(столица) - 279 жилищни, 8 административни и 31 други сгради, следвана от Пловдив - 239 жилищни, 5 административни и 80 други сгради.

Източник: Отдел „Статистически изследвания” - Търговище

Новината е тагната с: търговище жилища жилищни сгради