обновена 8:12 AM EEST, Jun 21, 2024

Повече разрешителни за строеж

trg uli2014

През първото тримесечие на 2024 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за

строеж на 20 жилищни сгради със 115 жилища в тях и 8 457 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 12 други сгради със 7 663 кв. м РЗП.


Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са със 17.6% повече, броят на жилищата в тях - със 180.5%, а общата им застроена площ - с 99.0%.

Разрешителните за строеж, издадени на други сгради намаляват с 29.4%, но при общата им застроена площ има ръст със 72.8%.


В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват със 100 %, броят на жилищата в тях - с близо дванадесет пъти, а разгънатата им застроена площ - с три пъти. При другите видове сгради броят на издадените разрешителни за строеж се увеличава със 100.0%, а при тяхната РЗП - със 130.7%.


По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Търговище е на 19-о място в страната. Първа е област Пловдив с издадени 278 броя, следвана от област София (столица) - с 217 броя.

През първото тримесечие на 2024 г. в област Търговище е започнал строежът на 9 жилищни сгради с 63 жилища в тях и с 4 508 кв. м обща застроена площ, и на 4 други сгради с 1 030 кв. м РЗП.


Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради нарастват с 28.6%, жилищата в тях - със 186.4%, а тяхната РЗП - със 148.5%. Броят на започнатите други видове сгради намалява с 20.0%, докато тяхната обща застроена площ се увеличава близо три пъти.


В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват два пъти, жилищата в тях - двайсет пъти, както и общата им застроена площ - над девет пъти. Започнатите други сгради са с 33.3% повече, докато при тяхната РЗП има спад с 61.8%.


По започнато строителство на нови сгради област Търговище е на 23-то място в страната. Първа е област Пловдив - 255 жилищни, 3 административни и 102 други сгради, следвана от София(столица) - 229 жилищни и 21 други сгради.

Източник: Отдел „Статистически изследвания” - Търговище