обновена 7:59 AM EEST, Jul 5, 2020

ПРЕДСТОИ ПРОВЕРКА НА ЯЗОВИРИТЕ

qz_qstrebinoПрез април язовирите Тича, Ястребино и Съединение ще бъдат проверени от екоинспекцията. Мониторингът се предприема на основание Закона за опазване на околната среда, във връзка със Закона за водите и на основание Закона за устройство на териториите.

През първия етап на проверката са проверени 56 обекта. 102 са съставените констативни протокола, информират от РИОСВ. Дадени са 24 предписания, касаещи начините на водоползване, заустването на отпадъчните води, замърсяването с отпадъци, спазване на условията в издадените разрешителни, законността на сградите, спазване забраните в санитарно-охранителните зони, добив на подземни богатства.

Последващият контрол цели проследяване и отчитане изпълнението на дадените през първия етап предписания и предприемане на действия, съобразно екологичното законодателство.