обновена 7:59 AM EEST, Jul 5, 2020

ОЩЕ ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО

naselenie_trg_prebroqvaneКакто стана ясно от предварителните данни на Преброяване 2011, изнесени от Териториално статистическо бюро - Търговище, жителите на област Търговище съставляват 1,6 процента от населението на страната.

По брой жители в областния център нашият град със своите 36 969 души се нарежда преди градове като Ловеч - с 36 296 жители, Силистра - с 34 988 граждани, Разград - с 33 238 души и Смолян - с 30 283 жители. По брой домакинства данните сочат, че сме отново пред Смолян, Разград и Видин.

Дамите в община Търговище доминират над мъжката половина с 2 107. Най-многобройна е групата на хората на възраст от 18 до 64 години. Те са 24 949 души в общината. Следва тази на децата до 17-годишна възраст - 6 397. 5 623 са лицата над 65 години.

През 2001 г. относителният дял на децата в областта е бил 21,3 на сто. Сега данните отчитат значително занижение от 3,9 пункта. При втората група - от 18 до 64 години, през 2001 г. те са съставлявали 62,4 процента, а сега - с 1,2 на сто повече. Увеличило се е и населението над 65-годишна възраст, което преди 10 години е било 16,3 процента, а сега статистиката показва 19 процента.