charovna2017

обновена 2:15 PM EEST, Aug 17, 2018

Общество и право

Общество и право

10 % е равнището на безработица в област Търговище

36569374 2140002912695729 7815089845755183104 n

През юни постъпилите на работа регистрирани безработни от област Търговище са 636 (с 262 повече в сравнение с май, а спрямо същия месец на м.г. броят им е с 239 по-голям). Започналите работа безработни без квалификация са 310, с работническа професия - 206, а специалистите със средно специално и висше образование - 120. Почти половинвата от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 103. Заетост е осигурена на 231 продължително безработни и на 29 безработни с намалена трудоспособност.

За това информират от Дирекция "Регионална служба по заетостта".


Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 267 безработни, което е с 8 повече от май, а сравнено със същия месец на м.г. – с 42 повече. С посредничеството на бюрата други 256 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през юни.


Общо обявените през юни свободни работни места от работодатели на територията на област Търговище са 382.


През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 292 места в бюрата по труда (с 23 повече отколкото през същия месец на м.г.). Те са предимно от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от административните и спомагателните дейности (191), преработващата промишленост (56), търговията (34), селското стопанство (18), образованието и хотелиерството и ресторантьорството (по 12) и др.


По програми за заетост в бюрата по труда в област Търговище през юни са заявени 84 работни места – основно по схеми по ОПРЧР. За 6 места се търсят работници по насърчителните мерки на ЗНЗ.
Към края на юни в трите бюра по труда в област Търговище – Търговище, Попово и Омуртаг, регистрираните безработни са 4914. Техният брой намалява значително с 515 в сравнение с края на май. Като търсещи работа лица са регистрирани и 70 заети, 31 учащи и 40 пенсионери.


Равнището на безработица за област Търговище, е 10,0%, при 11,0% през предходния месец. /В сравнение с юни 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 3,5 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за юни 2018 г. е 5,7 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011 г.


По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Антоново - 27,8% /541 безработни лица/, следват общините Опака – 23,6% /563/, Омуртаг – 17,1% /1322/, Попово - 10,1% /1172/, и най-ниско в община Търговище - 5,1% /1316/.


Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на юни са 2494 (50,7%) от всички регистрирани безработни в областта. Две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 63%.


По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 57%, с работнически професии – 29%, специалисти – 14%.


Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 52%, хората със средно образование са 42%, а висшистите – 6%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 52% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 39%, а младежите до 29 години – 9%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 353.

Отчуждават имоти за изграждането на АМ „Хемус“ от Буховци до Белокопитово

api 180517

С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за изграждане на автомагистрала „Хемус“, в два участъка с обща дължина 14,18 км според одобрения подробен устройствен план и парцеларен план за трасето от пътен възел „Буховци“ до началото на пътен възел „Белокопитово“. За това информира правителствената пресслужба.

Имотите се намират в землищата на селата Макариополско и Буховци в община Търговище и на селата Черенча и Градище в община Шумен.

Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Ангел Джамбазки с открита приемна тази неделя в Търговище

ad 240718

Българският представител в Европейския парламент от групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) Ангел Джамбазки Ви кани в неговата открита приемна на 29.07. (неделя) от 10:00 до 12:00 часа на алеята на площад „Свобода“ (към Драматичния театър) – град Търговище.


Основна тема на разговор ще бъде:


"Българският национален интерес и борбата с двойните стандарти в ЕС. Позицията на ЕКР."

Поредно заседание на Областната епизоотична комисия в Търговище

2407181

Днес се проведе поредното заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната, информират от песцентъра на Областна администрация – Търговище.


Областният управител Митко Стайков поясни, че редовните заседания на комисията се налагат с цел недопускане разпространението на болестите на територията на област Търговище. Той изрично подчерта, че към днешна дата в област Търговище няма данни за разпространена зараза.


Д-р Цонева и д-р Зафиров от Областната дирекция по безопасност на храните – Търговище запознаха членовете на комисията с последните данни, а именно:


• От началото на тази година в страната има 11 случая на болестта „Инфлуенца (Грип) по птиците“, последните от които в област Добрич. От средата на м. юли във всички птицеферми се вземат проби на всеки 21 дни;
• Огнищата на болестта „Чума по дребните преживни животни“ са в Южна България, като към момента няма разрешена ваксина, а смъртността е много висока;
• Във връзка с болестта „Африканска чума по свинете“ на границата с Румъния се извършва масова дезинфекция на превозните средства и се изземват хранителни продукти, съдържащи свинско месо от личния багаж на преминаващите.

Представителите на ветеринарните власти отново предупредиха населението за важните превантивни мерки, които трябва да се спазват: собствениците на домашни птици да отглеждат птиците и да съхраняват фуража на закрито, както и да не се допуска преминаването през област Търговище и/или купуването на животни без изрядни пътни документи.


Всеки, който забележи притеснителни признаци при животните и птиците незабавно следва да сигнализира общинските ветеринарни лекари на следните телефони:
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ д-р Христов 0882569258
ОБЩИНА ПОПОВО д-р Димитров 0882569287
ОБЩИНА ОМУРТАГ д-р Куртев 0882569290
ОБЩИНА АНТОНОВО д-р Ергеледжиева 0882569277
ОБЩИНА ОПАКА д-р Генов 0882569288
ОДБХ - ТЪРГОВИЩЕ д-р Зафиров 0882569266

Минералната вода до военния завод е спряна, поради наличие на бактерии

mv 903163

Водата от обществената чешма до завода „ТЕРЕМ - Хан Крум” е спряна, поради влошени микробиологични показатели. Това обясни на провелата се днес сесия на Общинския съвет кметът д-р Дарин Димитров в отговор на питане на общинския съветник Десислава Петрова.


Водата от обществената чешма до военния завод се захранва от дълбок сондаж, който е собственост на община Търговище. След проверка на Регионална здравна инспекция в края на 2017 г. е спряна поради наличие на микроорганизма „псевдомонас аеругиноза“. Предполага се, че наличието на бактерията се дължи на факта, че водата от сондажа се събира в резервоар и застоява там преди да стигне до чешмата по водопроводни тръби.


Припомняме, че всички терени около сондажа са частни, разпродадени още през 2006 г. Резервоарът и тръбопроводът се намират на територията на завода и реално достъпът до водоизточника е ограничен. По тази причина Община Търговище е изпратила запитване до управителя на „ТЕРЕМ“ каква е възможността общественият достъп до минералната вода да бъде възстановен.


От завода са обяснили, че резервоарът вече е изчистен и дезинфекциран, но е необходима и подмяна на тръбопровода от него до чешмата. Това ще се случи при наличие на финансов ресурс от тяхна страна. Община Търговище не може да се разпорежда и извършва каквито и да е действия на територията на завода, която е със специален режим и е държавна собственост, а съседните терени, както беше посочено, са частни от близо 12 години.


Чешмата ще бъде пусната само след извършване на проби, чиито микробиологични резултати са в нормите.

 

До края на юли се подава декларацията за дължими данъци за второто тримесечие на 2018 г.

sgrada nap trg

Декларация за дължими данъци (образец 4001) се подава от предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът.

Декларация за дължими данъци (по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други). Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни юридически лица, които не са търговци, включително общините.

От офиса на НАП в Търговище напомнят също, че предприятията и самоосигуряващите се лица-платци на доходи от наем или от управление и контрол, които се облагат с окончателен данък, начислени и/или изплатени в полза на лица, местни на друга държава-членка на Европейския съюз, също предоставят на НАП информация за тези доходи с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО.

От 2018 г. предприятията-платци на доходи подават декларацията за дължими данъци (образец 4001) по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО само по електронен път. Това важи за тези декларации за дължими данъци, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2017 г.

За самоосигуряващите се лица-платци на доходи няма промяна в начина на подаване на формуляра, т.е. те могат да го представят в НАП, както по електронен път, така и на хартия.

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор, на интернет страницата на агенцията или в офисите на приходната администрация.

Община Търговище осигурява средства за финализиране на големите инфраструктурни проекти

32807496 2185226188169137 6239211017084076032 n

Община Търговище да изтегли краткосрочен кредит до получаването на финансирането по големите инфраструктурни проекти, в размер на 1,49 млн. лв., решиха общинските съветници на проведената днес редовна сесия.


Със сумата ще се финализират плащанията към изпълнителите по проектите „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, “Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище” по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР). По посочените проекти се извършват ремонтите на I ОУ „Христо Ботев“, детска градина „Приказка“, детска ясла „Първи юни“, както и благоустрояването на 5-те линейни обекта в града: ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново”, бул. „Сюрен“, ул. „3 март”, кръговото кръстовище на бул. „Митрополит Андрей“ и обновяването на кв. „Запад“ 2. За тези обекти Общината трябва да осигури финално плащане, за да бъдат приключени и документално и тя да си поиска средствата от управляващия орган.


По другия проект - „Сигурност в общността“, също по ОПРР, предстои да бъдат изградени дневни центрове и жилища за деца и младежи с увреждания и там е нужно авансово финансиране, за да стартират дейностите. То също ще бъде преведено в кратки срокове на Общината.


Кредитът по мостовото финансиране ще бъде погасен в рамките на 1 година. Това ще се случи, след като Управляващият орган одобри направените от Община Търговище разходи и възстанови посочената сумата в общинския бюджет. Очаква се това да стане още в началото на 2019 г.


Процедурата е рутинна при изпълняване на плащания по проекти, реализирани по програми на Европейския съюз и се прилага от всички общини у нас, за да не се натоварват бюджетите им в периода до получаване на средствата за съответните проекти. Припомняме, че сумата на кредита е заложена и в бюджета на Община Търговище за 2018 г., който бе представен за публично обсъждане преди приемането му от Общинския съвет в началото на годината. Това е законова процедура за разплащане при мащабни инфраструктурни проекти по фондовете, каквито се реализират и са на финална линия в града.


По процедура, кметът на Търговище следва да назначи комисия, която да проведе конкурс за избор на банка, от която да бъде изтеглен заемът. Окончателното решение за избор на финансова институция ще вземе Общинският съвет.

Арестуваха млад мъж за притежание на наркотици

sgrada mvr0718

На 23.07.2018 г. около 22 ч. при извършена на бул. „Ал. Стамболийски“ в гр. Търговище полицейска проверка на 28-годишния А.М. от с. Подгорица, община Търговище, е установено, че същият държи у себе си 0,65 грама бяло кристално вещество, което при извършен полеви наркотест реагира на наркотичното вещество метамфетамин, както и суха зелена тревиста маса с тегло 0,40 грама, която при извършен полеви наркотест реагира на наркотичното вещество канабис.

А.М. е задържан в РУ-Търговище на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР. Същият е известен на полицията с извършени от него кражби и с държане на наркотични вещества, осъждан.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс по описа на РУ-Търговище.

Пресцентър МВР Търговище

Полицейска операция за противодействие на конвенционалната престъпност се провежда в Търговище

sgrada mvr0718

От 06,00 ч. на 26.07.2018 г. на територията, обслужвана от ОД МВР-Търговище, се провежда специализирана полицейска операция за противодействие на конвенционалната престъпност.

В акцията, която продължава и в момента, участват служители на ОД МВР-Търговище, на трите полицейски управления в състава на дирекцията – РУ-Търговище, РУ-Попово и РУ-Омуртаг, и служители на Зонално жандармерийско управление – Варна.

В досегашния й ход са установени двама души, притежаващи оръжие и боеприпаси без надлежно разрешение за това; разкрити са 3 домови кражби; издирено е лице, издирвано с европейска заповед за арест, издадена от властите в Република Франция /39-годишният мъж е задържан в РУ-Попово на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 от Закона за МВР/.

Задържани с полицейска мярка са петима души за извършени от тях престъпления по Наказателния кодекс. На този етап на операцията са образувани 11 бързи полицейски производства

Образувани са две бързи полицейски производства по чл. 339, ал. 1 от Наказателния кодекс – за незаконно притежаване на оръжие, по описа на ОД МВР-Търговище.

На 26.07.2018 г. при извършена около 12 ч. полицейска проверка в гр. Търговище е установено, че 67-годишният Х.Ж. от същия град държи в къща в квартал на града пистолет марка „Валтер“, калибър 9 мм, както и 21 боеприпаси за нарезно оръжие, също калибър 9 мм, без да притежава надлежно разрешително за това.

При извършена на същия ден полицейска проверка е установено, че 60-годишният Д.Д. от същия град държи в къща в с. Острец – собственост на 57-годишен мъж от селото, боен пистолет марка „Марголин“ – 22 калибър, и 73 броя боеприпаси – калибър 5,6 мм, без да притежава надлежно разрешение за това. Оръжията и боеприпасите са иззети по надлежния ред.

Пресцентър МВР Търговище

Стартира подготовката за преброяване на населението през 2021 г.

ou 230718

Областният управител Митко Стайков участва в регионална работна среща във връзка с подготовката за изготвяне на нормативна база за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година. За това информира пресцентърът на Областната управа.

В срещата, която се проведе във Велико Търново, участваха Дияна Янчева – заместник-председател на Националния статистически институт (НСИ), Цветан Нанов – главен секретар на НСИ, областни управители и кметове на съседни области и общини. Целта бе да се обсъди концепцията на Закон за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.


По време на работната среща беше представена детайлна информация за подготовката и провеждането на предстоящото преброяване. Участниците обсъдиха етапите и план-графика, както и функциите и отговорностите на областните и общинските администрации, които ще бъдат включени в бъдещия проектозакон. Освен това бе споделен опитът от преброяването на населението през 2011 г. и бяха проведени консултации по ключови въпроси, които следва да бъдат уредени в законопроект.


Предстои да се проведат още две регионални срещи, две фокус групи, информационна среща с медиите и среща за обсъждане на постъпилите предложения относно концепцията на проектозакона.

 

Редовната сесия на Общинския съвет ще бъде излъчена на запис

zalahs 15

По технически причини редовното заседание на Общински съвет Търговище от 27 юли, петък, няма да се излъчи на живо в сайта на Общината.


То ще бъде излъчено на запис по телевизия „KИС 13“ в същия ден, от 20.00 часа. Повторението е на 29 юли, неделя, от 13.00 часа.


Община Търговище се извинява за причиненото неудобство и припомня, че заседанията на Общинския съвет са отворени за граждани и се провеждат в зала „Христо Самсаров“ на местната администрация.

Пресцентър Община Търговище

Един дрогиран и трима пияни шофьори в търговищкия арест

policeavtomobil tg1

Образувано е бързо полицейско производство по чл. 343б, ал. 3 /за управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози/ от Наказателния кодекс по описа на РУ-Търговище.

На 20.07.2018 г. около 03,40 ч. при извършена на бул. „Цар Освободител“ в гр. Търговище полицейска проверка е установено, че правоспособният водач М.Р., на 25 год., от гр. Разград, управлява лек автомобил „Мерцедес“ с русенска регистрация – собственост на 39-годишна жена от гр. Разград, след употреба на наркотични вещества или техни аналози – кокаин, установено по надлежни ред – с техническо средство алкотест „Дрегер“. На водача е взета кръвна проба за химическо изследване.

Задържан е в РУ-Търговище на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР.

Образувани са три бързи полицейски производства по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс /за управление на МПС след употреба на алкохол/ по описа на РУ-Търговище.

При извършена на 20.07.2018 г. в 23,30 ч. полицейска проверка в с. Съединение, община Търговище, е установено, че 48-годишната Д.И., правоспособен водач, управлява лек автомобил „Honda-CRV“ с търговищка регистрация – собственост на мъж от същото село, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в издишания от нея въздух 1,22 промила, установено по надлежния ред – с техническо средство алкотест „Дрегер“. Взета й е кръвна проба за химическо изследване. Д.И. е задържана в РУ-Търговище на основание чл. 72, ал.1, т. 1 от Закона за МВР.

При извършена на 21.07.2018 г. в 01,53 ч. в парк „Борово око“ на гр. Търговище полицейска проверка е установено, че правоспособният водач Е.Х., на 47 год., от гр. Търговище, управлява собствения си лек автомобил „Опел Вектра“ с търговищка регистрация след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в издишания от него въздух 1,26 промила, установено по надлежния ред – с техническо средство алкотест „Дрегер“. На водача е взета кръвна проба за химическо изследване. Задържан е в РУ-Търговище на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР.

На 22.07.2018 г. около 06,45 ч. в гр. Търговише при извършена в кв. „Запад“ полицейска проверка е установено, че правоспособният водач И.О.,на 29 год., от гр. Търговище, управлявал лек автомобил „Фолксваген Туарег“ със софийска регистрация след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в издишания от него въздух 1,65 промила, установено по надлежния ред – с техническо средство алкотест „Дрегер“. Водачът е отказал кръвна проба за химическо изследване. Задържан е в РУ-Търговище на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР.

Пресцентър МВР Търговище

Над 196 000 лева приходи от нощувки през май в областта

36728458 2147934918569195 9217623618266071040 n

През май 2018 г. в област Търговище са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 332, а на леглата - 660, информират от Отдел „Статистически изследвания” - Търговище.


Общият брой на нощувките, регистрирани през май 2018 г. е 4 149, или с 24.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи се увеличават с 44%, а от български граждани намаляват с 32.2%.


С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Турция - с 52.5%, следват Румъния - с 15.7% и Канада - с 4%.


Пренощувалите лица през май 2018 г. се увеличават с 8.7% в сравнение със съответния месец на 2017 г. и достигат 2 626. Те са реализирали средно по 1.6 нощувки. От всички пренощували лица 83.6% са българи, които са реализирали средно по 1.5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 430 и са реализирали средно по 2 нощувки.


Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2018 г. е 21.0% и в сравнение със същия месец на предходната година намалява с 3.4 процентни пункта.


Приходите от нощувки през май 2018 г. в областта достигат 196 065 лв., или със 7.3% повече в сравнение с май 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани с 18.8%, така и от български - с 4.1%.

Двама в ареста, карали след употреба на наркотици и алкохол

sgrada mvr0718

Образувано е бързо полицейско производство по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс по описа на РУ-Търговище. На 25.07.2018 г. около 04,00 ч при извършена в гр. Търговище полицейска проверка е установено, че правоспособният водач И.И., на 18 год., от с. Буйново, община Търговище, управлява по бул. „Ал. Стамболийски“ лек автомобил „Фолксваген Голф“ с търговищка регистрация – собственост на 37-годишен мъж от същото село, след употреба на наркотични вещества или техни аналози – метамфетамин и амфетамин, установено по надлежния ред – със специализирано техническо средство. Водачът е отказал кръвна проба за химическо изследване. Задържан е в РУ-Търговище на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР.

Образувано е бързо полицейско производство по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс по описа на РУ-Търговище. На 25.07.2018 г. при извършена около 05,50 ч полицейска проверка в гр. Търговище е установено, че правоспособният водач А.В., на 48 год., от гр. Търговище, управлява собствения си лек автомобил „Алфа Ромео 166“ с търговищка регистрация след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в издишания от него въздух 2,01 промила, установено по надлежния ред – с техническо средство алкотест „Дрегер“. Взета му е кръвна проба за химическо изследване. А.В. е задържан в РУ-Търговище на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР.

Пресцентър МВР Търговище

Изграждат параклис в търговищкото село Мировец

7cb5f7cef26b72459bd4514e8469243fВчера беше направена първа копка за строителството на параклис в търговищкото село Мировец.

30 хиляди лева са необходими за да се изпълни мечтата на жителите на селото, разказа Валентина Дамянова член на църковното настоятелство.

„Ние сме на крачка от реализирането на една голяма мечта да положим основите на параклис „Свети Иван Рилски“ в родното ми село Мировец. Искам да благодаря на всички родолюбиви мировчани, на всички хора, които се отзоваха на нашата покана и дариха средства за построяване на параклиса, но те не са достатъчни и затова искам да призова всички мировчани, пръснати в цялата страна и чужбина и всички останали граждани, които желаят да дарят средства, че могат да го направят на публикуваната в медиите банкова сметка".

IBAN: BG53STSA930000239444362, BIC: STSABGSF, “Банка ДСК АД“ ЦН „Свети Иван Рилски”, с. Мировец

Радио Шумен

Малки и големи почистиха детска площадка в Търговище

37849343 2307553852603036 1747389040442736640 n

Малки, големи и още по-големи запретнаха ръкави и се включиха в почистването на детска площадка в Търговище.

37856977 2307553022603119 1183966215417102336 n
Тази сутрин възпитаници на частни образователни школи в областния град почистиха къта за игри в междублоковото пространство в района на Дома на науката и техниката.

Инициативата се реализира с подкрепата на Община Търговище и Общинското предприятие БКС. Затова, заедно с малчуганите, в почистването се включиха и кметът д-р Дарин Димитров, областният управител Митко Стайков и секретарят на Общината Христалина Халачева и шефът на БКС инж. Недялко Неделчев.

37825494 2307553232603098 1215566244023894016 n
Ние подкрепяме тези екологични инициативи, защото младите трябва да се научат да се грижат за средата, в която живеят. Както виждате – това е бъдещето на града. Вчера децата посетиха площадката за компостиране на отпадъци, днес им обясняваме в кои контейнери какви отпадъци да се изхвърлят, ще ги заведем и в кучешкия приют, за да видят колко е лошо да се изоставят животни, разказа градоначалникът.

37800722 2307553489269739 337159167573753856 n
Идеята ни беше децата да се почувстват значими и важни, както и да създадем една нагласа  и трайни навици да пазят средата, в която живеят, сподели Светлана Храброва от образователната школа. Тя изрази надежда в боядисването на оградата на площадката през уикенда да се включат повече възрастни хора и съседи от блоковете в района.


Въоръжени с ръкавици, чувалчета и метлички, 35 деца почистиха детския кът заедно с големите.

Събрани бяха 10 чувала с различни видове отпадъци. Експертите по опазване на околната среда в Общината Йоана Стефанова и Лилия Нинова обясниха на учениците какъв е пътят на зелените отпадъци до площадката за компостиране. Разказаха им за вредата, която замърсяването нанася на природата и колко време е необходимо на различните видове отпадъци да бъдат разградени.
Децата зададоха много въпроси за екологията и изразиха желание за нови акции, като благодариха на ръководството на Общината и БКС за оказаното съдействие.

Работна среща с животновъди от Търговище, заради усложнената епизоотична обстановка

ou 11907182

Днес в Областна администрация – Търговище се проведе работна среща с животновъди от цялата област. Срещата се организира от областния управител Митко Стайков. В нея участваха заместникът му Панайот Димитров, д-р Зафиров от Областна дирекция по безопасност на храните, представители на ДФ „Земеделие“, ОД „Земеделие“, ОД на МВР, Регионална дирекция по горите – Шумен, както и много животновъди от областта. За това информираха от пресцентъра на Областната администрация.


Основната цел на срещата беше животновъдите да бъдат запознати с усложнената епизоотична обстановка в страната във връзка с възникнали огнища на Инфлуенца (грип) по птиците и Чума по дребните преживни животни в областите Бургас и Ямбол, както и епизоотичната обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете.


Митко Стайков запозна подробно присъстващите със заповедта на Министъра на земеделието, храните и горите, с която се набелязват редица превантивни мерки за ограничаване на заразите. Д-р Зафиров от ОДБХ – Търговище информира присъстващите, че на 18 юли т.г. в гр. Болярово е открито ново огнище на чума по дребните преживни животни.


Той призова присъстващите животновъди да бъдат изключително внимателни и да спазват строго правилата за превенция. Изключително важно е да не се купуват животни без пътни листи, като при опити да бъдат продадени такива животни, гражданите незабавно да сигнализират на тел. 112. Също така трябва да се следи за масова смъртност при животни и птици, като при наличие на такава незабавно да се информира местния кмет, ветиринарен лекар или да се сигнализира на тел. 112.


Стайков посочи, че проблемът е общ и изключително сериозен. В хода на дискусията животновъдите поставиха редица проблеми, като този - с екарисажа в гр. Варна; увеличената популация на диви животни; както и ваксинацията против болестта Син език.
Представител на ДФ „Земеделие“ запозна присъстващите с кандидатстването за помощ „Де минимис“ за овце и кози, което стартира от днес до 31 юли.
Във връзка с усложнената епизоотична обстановка областният управител издаде заповед, с която въвежда превантивни мерки и на територията на област Търговище.

 

 

От пожарната отчитат по-малко произшествия през първото полугодие

p12

Оперативните звена на РДПБЗН – Търговище през първото шестмесечие на 2018 г. са реагирали на 264 произшествия, срещу 324 за същия период на 2017 г. - сочат данните от извършен в структурата анализ. 193 от тях са пожари, като тези, които са нанесли преки материални загуби, са 48. За разглеждания период служители от отделните звена на дирекцията са извършили и 71 спасителни дейности и са осъществили 88 технически помощни операции.


Сред пожарите с преки материални щети най-много са тези в жилищни, административни и други непромишлени сгради – 97, следвани от пожарите в транспортни средства – 35. Докато за първите шест месеца на миналата година в пожари в областта са загинали трима души, то за полугодието на тази година в пожари е загинал един и са пострадали двама граждани. В унисон с тенденцията за намаляване броя на регистрираните в областта пожари, наблюдавана през последните 5 години, е и намалението на броя на пожарите без преки материални загуби за първите 6 месеца на настоящата година, сравнено с идентичния период на 2017-та. Запазва се обаче увеличаването на броя на лъжливите повиквания, реагирането на които отнема излишни сили и ресурс на службите ПБЗН – 22 такива за първото полугодие на 2018-та срещу 16 – за същото време на 2017 г.


Превантивната дейност с цел недопускане на пожари, както и за придобиване на по-голям обем от информация за правилни реакция на гражданите при различни кризи и бедствия, е един от основните приоритети в дейността на РДПБЗН-Търговище. Особено голямо внимание се отделя на информационните кампании сред подрастващите, за което свидетелствува фактът, че проведените от служители на дирекцията беседи за правилата за противопожарна безопасност с ученици от областта за първите 6 месеца на 2018 г. - 76 с 2286 участващи ученици, са двойно повече от тези за разглеждания период на 2017 г.


Активна превантивна дейност бе осъществена в навечерието на есенно-зимния отоплителен сезон във връзка със съпътстващото го повишаване на пожарната опасност предимно в бита и обществения сектор. Проведени бяха работни срещи с ръководства на органи за местно самоуправление, държавни институции, органи на изпълнителната власт, ръководители на предприятия, директори на училища, на които бяха обсъдени мерки за предотвратяване и намаляване на възможни рискови ситуации и за формиране на поведение за справяне с тези ситуации. От районните служби в състава на дирекцията са изпратени указания до общини, учебни заведения и ръководители на обекти конкретни, свързани с осигуряване на пожарната безопасност, а в обществени сгради и други места с масово събиране на хора на гражданите са раздадени листовки с противопожарните изисквания, които трябва да се съблюдават при използване на отоплителни и нагревателни уреди. По време на посещения на самотноживеещи и трудноподвижни граждани, домове за стари хора, домове за настаняване на хора в неравностойно положение, помощни училища, домове за деца с увреждания и храмове, са дадени указания от служителите на ПБЗН с оглед повишаване на противопожарната култура на хората.

Във връзка с жътвената кампания в дирекцията и в районните служби са разработени тематични планове и са проведени срещи с председатели на земеделски кооперации и по-крупни земеделски производители с цел намаляване на риска от евентуални пожари. За осъществяване на ефективен контрол през летните месеци в диспечерските пунктове в РСПБЗН са изготвени и поставени оперативни карти с нанесени на тях местонахождението на засетите площи със зърнено-житни култури, вида на засятата култура, площ, населено място, пътища за придвижване на противопожарната техника, естествени и изкуствени водоизточници, като блоковете, които в момента се жънат, ежедневно се маркират.

ПРЕСЦЕНТЪР НА РДПБЗН-ТЪРГОВИЩЕ

Ефективни наказания за четирима телефонни измамници

sgrada okrujen sud trg

Предадените на съд по обвинителен акт на Районната прокуратура в Търговище петима подсъдими за телефонна измама за 76 000 лева бяха осъдени днес, 19 юли 2018 г., от състав на Търговищкия районен съд, съобщиха от Апелативна прокуратура – Варна. По време на заседанието подсъдимите поискаха делото срещу тях да се гледа при условията на съкратено съдебно следствие.


Христо В. получи наказание лишаване от свобода за срок 2 години и 8 месеца, съучастникът му Силвестър П. бе осъден на 2 години и 4 месеца затвор, Йордан П. – на 2 години и 2 месеца лишаване от свобода, а Атанас В. за деянието ще търпи наказание 2 години лишаване от свобода. Непълнолетният Никола Р., използван от съучастниците си като муле за вземане на парите от измамата, бе осъден на 1 година лишаване от свобода, чието изтърпяване съдът отложи с 3-годишен изпитателен срок.


Телефонната измама, която е в големи размери, бе извършена на 19 януари тази година в Търговище след предварителен сговор между подсъдимите. Силвестър и Йордан са действали като извършители с непълнолетния. Христо и Атанас били подбудители и помагачи в измамата по схемата съдействие на полицията при полицейска операция, като въвели в заблуждение жена, която изтеглила сумата от банковата си сметка и в торба оставила парите на детска площадка по указание на мним полицейски служител.


Действията на измамниците били в полезрението на полицията, която разполагала с оперативна информация за предстоящото извършване на крупна измама. На мястото, където била оставена торбата със 76 000 лева, се появил непълнолетният, който ги взел. След преследване парите били иззети от Никола, който бил задържан.


Съдът потвърди вчера и мерките за неотклонение на петимата. Непълнолетният остава под надзора на родителите си, Йордан П. – с определената от съда парична гаранция в размер на 10 000 лева, а останалите трима вече са преведени в плевенския затвор.


Присъдата на Районният съд в Търговище подлежи на обжалване и протест пред Търговищкия окръжен съд.

17°C

Targovishte

Mostly Clear

Humidity: 85%

Wind: 6.44 km/h

  • 19 Aug 2018 29°C 17°C
  • 20 Aug 2018 28°C 17°C