charovna2017

обновена 8:57 AM EET, Feb 23, 2019

ГЕРБ Търговище: Реформите в сектор „Енергетика“ са реални и ефективни

  • Публикувано в Политика

gerblogo 14Поредните твърдения на БСП, че в сектора на българската икономика липсвала стратегия и затова всички важни енергийни проекти в региона са ни заобиколили са безпочвени и напълно измислени. Политиката на МС в сектор „Енергетика“ е последователна и изцяло съобразена с Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. Не може да се отрече, че участието на страната ни в процеса по енергийна диверсификация в района на Югоизтона Европа бе едно от най-устойчивите по време на управлението на ГЕРБ. Правителството на ГЕРБ работи активно за реализацията на междусистемните газови връзки с Румъния, Гърция, Сърбия и Турция. Проекти, които бяха забавени с години. През ноември 2016 г. бе изграден първия интерконектор - този с Румъния. Ускори се работата по газовата връзка Гърция-България. Интерконекторът Гърция-България е основна част от Южния газов коридор. На 10-ти декември 2015 г. се взе окончателно инвестиционно решение – реален старт на проекта. Строителството на междусистемната връзка следва да стартира през 2017 г. и да бъде въведена в експлоатация през 2019 г. ГЕРБ подписа меморандум със Сърбия за изграждане на газовата връзка със западните ни съседи, а съвместно с ЕК е разработена концепцията за изграждане на газоразпределителен център в България (Хъб "Балкан"). В края на 2015 година бе създадена съвместна работна група между представители на българското правителство и на дирекция "Вътрешен енергиен пазар" на Европейската комисия.
В края на 2013 г. България достигна националната си цел - енергия от ВЕИ 16% от брутното потребление на страната. Ето защо с измененията в Закона за енергетиката бяха спрени преференциалните цени за нови ВЕИ, ограничено беше производството на ел. енергия от биомаса и се засили контролът над производителите на електроенергия по преференциални и регулирани цени. Така се спря трупането на финансов дефицит в системата, но за Корнелия Нинова и нейните колеги от БСП е трудно разбираемо.
Доверието на международните институции в българския енергиен сектор е видимо. След извършен преглед на състоянието на българската енергетика, след предприетите реформи, на 27.05.2016 г., международната рейтингова агенция Moody's ни присъди положителната оценка, която е в резултат на проведените реформи в българския енергиен отрасъл. Оценено е финансовото стабилизиране на дружествата от групата на Българския енергиен холдинг ЕАД (БЕХ) и позитивната перспектива за развитие. Реформите в сектор „Енергетика“ са реални и ефективни и доказателство за това е информацията от банковите сметки на дружествата от БЕХ. Цифрите показват, че когато ГЕРБ пое сектор „Енергетика“ към 31.12.2014г. общият размер на паричните наличности на дружествата беше 404 млн.лв. Към 31.12.2015г. паричните наличности на държавните енергийни дружества бяха 833 млн.лв. Към 31.01.2016г. средствата са 962 млн.лв., а за периода от месец февруари до края на 2016 г. паричните наличности на дружествата от държавната енергетика в края на съответния месец са над 1 млрд. лв. Тези цифри показват трайната, устойчива, положителна тенденция, отразяваща финансовото стабилизиране на българската енергетика.
Важно е да се отбележи, че правителството не е променяло политиката си по отношение на проекта "Белене". След излизане на арбитражното решение през юни 2016 г., ГЕРБ нямаше избор, освен да плати сметката за това, което БСП поръча с Допълнение 5 през 2008 г - поръча оборудване без да има договор. Платихме, но благодарение на успешните преговори с руската страна спестихме на българските данъкоплатци - 90 млн.лв. от дневни лихви (по 167 хил лв на ден), които се трупаха. Успяхме да постигнем и споразумение, съгласно което руската страна се отказа от воденето на инвестиционен спор срещу България по същото дело. Ако се изгражда Белене - да е с частен инвеститор, без държавни гаранции и при икономически обоснован проект. За това и възлагаме анализ на БАН, за да покаже има ли нужда България от нова ядрена мощност.

Пресцентър ПП ГЕРБ Търговище