обновена 2:44 PM EEST, Oct 23, 2020

Митко Стайков бе избран в Управителния съвет на Дунавски туристически район

  • Публикувано в Политика

1801193

Областният управител на Търговище Митко Стайков участва в Учредителното събрание на Организацията за управление на Дунавски туристически район (ОУДТР). 


След официалното откриване на заседанието делегатите приеха Устав на Организацията, размер на встъпителния и годишен членски внос, както и състав на Управителния и Контролния съвет. За председател на новосъздадената организация беше избран кметът на Община Русе Пламен Стоилов. За член на Управителния съвет единодушно бе избран областният управител на Търговище. В състава на съвета влизат още кметове на общини от Дунавския район. 


На участниците в заседанието беше представен и индикативен план за дейността на новоучреденото сдружение. Сред основните дейности, които се предвиждат, са разработване и прилагане на маркетингова стратегия на Дунавски туристически район, подпомагане дейността на туристическите центрове, както и тази - на областните управители и на кметовете на общините при реализирането на стратегии и програми за развитие на туризма чрез становища и предложения, както и създаване и поддържане на база данни за туризма. Ще бъде изготвен и календар , включващ акценти от културната и събитийната програма на всички членуващи организации.


Областна администрация Търговище е един от 28-те учредители, в т.ч. 17 общини, 6 областни администрации, 3 туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, Русенски университет „Ангел Кънчев” и една професионална гимназия.