обновена 11:11 AM EEST, Aug 11, 2020

ДОМ МАЙКА И ДЕТЕ В ТЪРГОВИЩЕ ДА БЪДЕ ПРЕУСТРОЕН

  • Публикувано в Политика

dom_m_dЕдно от важните решения, които взе на последното си заседание Общински съвет - Търговище, бе това - да удължи договора за безвъзмездно право на ползване сградата на Дома за медико-социални грижи за деца /дом „Майка и дете"/ с още 10 години. Съветниците направиха това, за да може Домът да участва по проекта на ОП „Регионално развитие" и във връзка с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България". „Преустройството е замислено по много съвременен начин и ще бъде финансирано от МТСП с подкрепата на Министерството на здравеопазването" каза д-р Венка Стоянова, общински съветник от ГЕРБ. Инвестицията ще бъде насочена към създаване на услуги за превенция за настаняването на деца до 3-годишна възраст извън семействата им и развиване на алтернативна семейна грижа за децата, които биват разделяни от своите родители, както и замяна на досегашните Домове с нови интегрирани здравно-социални услуги в общността за подкрепа на семействата с малки деца и особено на тези, които отглеждат деца с увреждания.