обновена 11:18 AM EEST, May 12, 2021
 • 10,7% е равнището на безработицата в област Търговище през август

  tg09163

  В края на месец септември регистрираните безработни в трите бюра по труда в област Търговище са 5 269, като спрямо август намалението е с 30 лица. Спрямо септември 2019 г. увеличението е с 349 лица.

 • 10,3% е безработицата в региона през октомври

  trg 1215

  В края на месец октомври регистрираните безработни в трите бюра по труда в област Търговище според Административната статистика на Агенцията по заетостта са 5 077, като спрямо септември намалението е със 192 лица. Спрямо октомври 2019 г. намалението е с 62 лица.

 • 10,4% е равнището на безработица в Търговищко

  60538604 568984443505377 7518981752258297856 n

  През април постъпилите на работа регистрирани безработни от област Търговище са 421.

 • 10% e равнището на безработица в областта през октомври

  tgo 08173

  През октомври постъпилите на работа регистрирани безработни от област Търговище са 408 (точно колкото и през септември). Започналите работа безработни без квалификация са 164, с работническа професия - 144, а специалистите със средно специално и висше образование - 100. Близо 60 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 65. Заетост е осигурена на 105 продължително безработни и на 32 безработни с намалена трудоспособност.


  Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 234 безработни. С посредничеството на бюрата други 78 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през октомври.
  Общо обявените през октомври свободни работни места от работодатели на територията на област Търговище са 210.


  През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 180 места в бюрата по труда. Те са предимно от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (57), хотелиерството и ресторантьорството (33), административните и спомагателните дейности (27), търговията (18), образованието (12) и др.
  По програми за заетост в бюрата по труда в област Търговище през октомври са заявени 25 работни места – основно по схеми по ОПРЧР. За 5 места се търсят работници по насърчителните мерки на ЗНЗ.
  Към края на октомври в трите бюра по труда в област Търговище – Търговище, Попово и Омуртаг, регистрираните безработни са 4947. Техният брой нараства със 135 в сравнение с края на септември, а от началото на годината до края на октомври числеността на регистрираните безработни в областта намалява с над 21%. Като търсещи работа лица са регистрирани и 82 заети, 22 учащи и 47 пенсионери.


  Равнището на безработица за област Търговище, е 10,1%, при 9,8% през предходния месец. /В сравнение с октомври 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,7 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за октомври 2018 г. е 5,9 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011 г.

  По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Антоново - 25,7% /500 безработни лица/, следват общините Опака – 22,1% /527/, Омуртаг – 18,1% /1395/, Попово - 9,6% /1105/, и най-ниско в община Търговище - 5,6% /1420/.


  Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на октомври са 2142 (43,3%) от всички регистрирани безработни в областта, като броят им за един месец е намалял с 86. Близо две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 63%.


  По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 57%, с работнически професии – 29%, специалисти – 14%.


  Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 51%, хората със средно образование са 43%, а висшистите – 6%.
  Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 50% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 40%, а младежите до 29 години – 10%.
  От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 444.

 • 11,5% е регистрираната безработица в област Търговище

  60063120 430866717704552 8854572768629358592 n

  11,5% е регистрираната безработица в месеца на въвеждане на извънредното положение в област Търговище, съобщиха от Дирекция "Регионална служба по заетостта".

 • 12,7% безработица в Търговищко

  57325126 349469662355518 498870454409232384 n

  Общият брой на постъпилите на работа безработни достигна 528 в края на месеца, като 93,7% от тях са устроени в реалната икономика.

 • 5,8% е равнището на безработица в Търговище през март

  36728458 2147934918569195 9217623618266071040 n

  5,8% е равнището на безработица в Търговище.

 • Безработицата в Търговищко запазва равнището си

  trgch0716

  През септември постъпилите на работа регистрирани безработни от област Търговище са 387.

 • Близо 300 са работните места, обявени от работодатели от реалния сектор през първия месец на годината

  tgo 08173

  През януари постъпилите на работа регистрирани безработни от област Търговище са 381.

 • Близо 400 са постъпилите на работа от областта през октомври

  trg 12155

  През октомври  постъпилите на работа регистрирани безработни от област Търговище са 378. Започналите работа безработни без квалификация са 177, с работническа професия - 116, а специалистите със средно специално и висше образование – 85.  

 • Над 4600 са преминалите от безработица към заетост в Търговищко

  57325126 349469662355518 498870454409232384 n

  Административната статистика на Агенцията по заетостта показва, че общият брой на преминалите от безработица в заетост през 12-те месеца на епидемична обстановка е 4672 лица от област Търговище.

 • Осигуряват работа на 91 лица по Регионалната програма за заетост

  tg09162

  Регионалната програма за заетост в област Търговище започва днес. 

 • През декември е отчетена най-ниската регистрирана безработица след края на извънредното положение

  57325126 349469662355518 498870454409232384 n

  Равнището на регистрираната безработица в област Търговище през декември е 10,1%.

 • През ноември е отчетена най-ниската регистрирана безработица след края на извънредното положение

  130222784 208619010828273 3729318837295548191 n

  През ноември е отчетена най-ниската регистрирана безработица след края на извънредното положение.