обновена 8:44 AM EEST, Aug 7, 2020
 • Концерт „Европа в песен и танц“ в Търговище

  13198374 10154186566399084 8885720446949733238 o

  Областна администрация Търговище организира концерт под надслов „Европа в песен и танц“.

 • ОИЦ – Търговище с отчет за дейността си

  oic1

  На заключителна пресконференция екипът на Областния информационен център – Търговище представи днес изпълнените дейности и постигнатите резултати за периода на изпълнение на проекта (2016 – 2018 г.).


  През последните три години са организирани и проведени 34 информационни събития, на които са представени възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). В тях са се включили 754 души от различни целеви групи - представители на общински администрации, граждански организации, читалища, бизнеса, земеделски стопани. Проактивна е и работата с местните и регионални медии, за чиито представители са организирани 5 пресконференции, а събитията на ОИЦ са отразени в 90 публикации в местни, регионални печатни и електронни издания.


  Компетентен и навременен отговор на поставени над 700 въпроса са получили потребители от експертите. Най-честите запитвания са свързани със стартиране на собствен бизнес, възможности за земеделски стопани и бизнеса, за развитие на пчеларство и пр.


  Екипът на ОИЦ – Търговище е взел участие в три национални кампании, проведени от мрежата от 27 областни информационни център за ЕСИФ в България. Ежегодно организира и своята инициатива „Дни на Европа“.


  Пред журналистите бяха представени и обобщени резултати от проведеното през октомври анкетно допитване “Бъдещето на кохезионната политика на ЕС“, в което са участвали 114 души. Според тях приоритетни сектори на инвестиции в региона от еврофондовете до края на 2027 г. трябва да са свързани с намаляване на хората в бедност, повишаване на заетостта, модерна образователна инфраструктура и др.


  Управителят на Областния център Милчо Тонев съобщи, че Центърът ще продължи да функционира и в следващите три години, за да популяризира европейските политики.

  Община Търговище като един от допустимите кандидати по процедурата подготвя проект за продължаване дейността на Областен информационен център – Търговище, който трябва да подаде чрез електронната платформа ИСУН 2020 в срок до 15.01.2019 г. Финансирането на 100% се осигурява от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.