обновена 9:01 AM EET, Jan 16, 2022
 • 1 218 лева средна заплата в Търговище

  245706607 301702414955658 7733805572811627824 n

  Област Търговище е на 13-о място по показателя средна работна заплата.

 • 13-ти сме по размер на средната работна заплата за 2019 г.

  57325126 349469662355518 498870454409232384 n

  В област Търговище средната брутна годишна работна заплата за 2019 г. е 12 035 лв., при 15 209 лв. средно за страната.

 • На 11-о място по средна работна заплата

  tgo 08173

  В област Търговище средната брутна годишна работна заплата за 2020 г. е 13 368 лв., при 16 687 лв. средно за страната.

 • На 12-то място сме в страната по заплати

  60063120 430866717704552 8854572768629358592 n

  Средното възнаграждение в областта остава по-ниско от това за страната, което за първото тримесечие е 1 317 лева.

 • На 15-то място сме по средна работна заплата

  tg09166

  976 лв. е средната работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. в Търговищко.

 • На 16-то място сме по заплати

  z170117

  По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на септември 2018 г. се увеличават с 0.1% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 27.9 хиляди, информираха от Отдел „Статистически изследвания” - Търговище.


  Намаление на наетите лица е регистрирано в десет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „ Административни и спомагателни дейности” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”. Увеличение се наблюдава в седем икономически дейности, като най-голямо е в „Финансови и застрахователни дейности”, „Селско, горско и рибно стопанство”, „ Професионални дейности и научни изследвания” и „Транспорт, складиране и пощи”.


  Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 31.6% и 12.0%.
  Съпоставката с месец септември 2017 г. сочи, че към 30.09.2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта са с 0.7% по-малко.


  По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение, областта заема 25-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) - 761 хил., а най-малък в област Видин - 15.8 хиляди.


  В област Търговище средната брутна месечна работна заплата за юли 2018 г. е 853 лв., за август - 840 лв., а за септември - 922 лв.
  Средното възнаграждение в областта остава по-ниско от това за страната, което за трето тримесечие е 1 117 лева.


  В сравнение с останалите области на страната, през третото тримесечие на 2018 г., област Търговище е на 16-то място по показателя средна работна заплата. С най-високо средно месечно възнаграждение през третото тримесечие е София (столица) - 1 504 лв., а с най-ниско е област Благоевград - 743 лева.


  През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна брутна работна заплата в област Търговище нараства спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 0.3% до 872 лева.

  Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, и „Хотелиерство и ресторантьорство”, а най-голямо намаление е регистрирано в дейност „Професионални дейности и научни изследвания”.


  В област Търговище през третото тримесечие на 2018 г. с най-високо средно месечно трудово възнаграждение са наетите лица в „Държавно управление” - 1 022 лв., а най-ниско платени - в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 544 лева.


  Спрямо същия период на 2017 г., средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2018 г. нараства с 5.7%, като в обществения сектор увеличението е с 10.2%, а в частния сектор - с 4.1%.

 • На дванадесето място сме по размер на средната работна заплата

  tg09154

  Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Търговище показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 28 466, което представлява 1.2% от общия брой на наетите в страната.

 • Обсъждат с колко да вдигнат заплатите на работещите в търговищката болница

  46297031 521547484985634 2477683662884175872 n

  С не повече от 100 лв. ще бъдат увеличени заплатите на работещите в търговищката болница.

 • Търговище е на 15-то място в страната по средна работна заплата

  tgo 08173

  Област Търговище е на 15-то място в страната по средна работна заплата през първото тримесечие на 2019 г., информират от Отдел „Статистически изследвания” - Търговище.

 • Търговище на 14-то място по заплати

  36869682 2152848471411173 2518651637933801472 n

  В област Търговище средната брутна месечна работна заплата за октомври 2020 г. е 1 137 лв., за ноември - 1 115 лв., а за декември - 1 164 лева.

 • Търговище на второ място по най-висока предлагана заплата

  tg09161

  Област Търговище се нарежда на второ място по най-висока предлагана заплата, което е в унисон с добрите данни за местния пазар на труда – областта регистрира рекорден коефициент на заетост през третото тримесечие на 2018 г.