обновена 6:16 AM EEST, Jul 11, 2020
 • "ИМПАЛА" ООД представи на кръгла маса постигнатите резултати по европроект

  IMG 8289

  Във връзка с успешно изпълнение на проект „Ефективно използване на ресурсите в ИМПАЛА ООД” по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0058-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, фирма ИМПАЛА ООД проведе кръгла маса, на която бяха представени постигнатите резултати.

 • Покана за кръгла маса

  pri 0919

  Във връзка с приключване на проект по ДБФП №BG16RFOP002-3.004-0058-C01 „Ефективно използване на ресурсите в ИМПАЛА ООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на кръгла маса за представяне на проекта и ефекта от въведената пилотна технология.

 • Покана за пресконференция

  pri 0919

  Във връзка с организирането на пресконференция относно приключване на проект по ДБФП №BG16RFOP002-3.004-0058-C01 „Ефективно използване на ресурсите в ИМПАЛА ООД”,

 • Фирма „ИМПАЛА” ООД успешно изпълни европроект

  IMG 8285

  Фирма „ИМПАЛА” ООД успешно изпълни проект „Ефективно използване на ресурсите в ИМПАЛА ООД”  по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0058-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.