обновена 11:31 AM EET, Oct 31, 2020
 • 139 тона отпадъци след голямото чистене

  chistene 3

  Над 221 тона отпадъци бяха събрани в 15 – те общини от територията на РИОСВ – Шумен, които се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно”.

 • 29 тона отпадъци са събрани до обяд в рамките на кампанията за почистване на Търговище

  chistene 3

  Над 29 тона отпадъци са извозени до обяд от Общинското предприятие БКС в рамките на акцията за почистване на града и населените места, част от кампанията „Да изчистим България заедно“.

 • Д-р Дарин Димитров: Изпратихме поредната добра година, продължаваме в същия дух

  ddk 170118

  • Каква беше 2018 година за Община Търговище, д-р Димитров?


  • Изпратихме една добра година – бих казал поредната добра година за община Търговище. Най-хубавото, което се случи е, че финализирахме много от проектите по ОП „Региони в растеж“. Ние сме едни от първите градове в България, които приключихме образователната инфраструктура. Децата учат и се забавляват в изцяло реновирани детска градина, детска ясла и училище „Христо Ботев“, остана ДГ „Снежанка“, която напролет ще бъде готова. Приключихме и проектите за „Градска среда“ – изградихме кръговото кръстовище на бул. „Митрополит Андрей“ /до банята/, ул. „Трети март“, кв. „Запад“ 2, ул. Гладстон“, ул. „Велико Търново“, така че това са едни от най-големите проекти, които успяхме да завършим тази година. Мина и приемателната комисия за Учебно-тренировъчния център и спортистите ще влязат в него спокойно да тренират... Това ни радва и означава, че сме един добър екип, можем да работим добре по европейските проекти и сме готови да кандидатстваме по нови за следващия програмен период.

 • Планират 5 млн. лв. за хигиенизиране през 2019 г.

  32807496 2185226188169137 6239211017084076032 n

  Запазва се размерът на таксата за битови отпадъци

  На близо 5 млн. лв. възлиза план-сметката на Община Търговище за разходи за хигиенизиране и чистота за 2019 г. Сумата е определена на база действащия размер на таксата за битови отпадъци, която няма да се вдига за следващата година.

  Най-много са парите за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии за обществено ползване. За тези дейности са предвидени над 2,1 млн. лв. Близо 1/3 от тях са за поддръжка на паркове и тревни площи и извозване на растителни отпадъци до площадката за компостиране. За закупуване на специализирани автомобили за събиране на битови отпадъци и зимно поддържане са предвидени 482 хил. лв. Планират се и средства за закупуване на съдове за битови отпадъци тип „Бобър“, кошчета и изграждане на площадки за контейнери.

  1,9 млн. лв. пък са разчетени за поддръжка, експлоатация, закриване и мониторинг на депото за битови отпадъци до село Пайдушко, което е с изчерпан капацитет. По тази причина отпадъците от бита от общината временно се транспортират до регионалното депо в кв. Дивдядово, община Шумен. За сепарирането  и обезвреждането им са предвидени над 800 хил. лв. За отчисления за депониране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците, са предвидени 410 хил. лв. За закупуване на техника, необходима за рекултивация на депото в Пайдушко, което е задължителна дейност по закон, са планирани половин млн. лв. Още 770 хил. лв. ще струва събирането и транспортирането на битовия отпадък до инсталацията за сепариране.

  Община Търговище е в процес на обработване на документите по обществената поръчка „Изграждане на нова клетка – разширение на Регионално депо за неопасни отпадъци за регион Търговище“, както и по другата за услуги за предварително третиране на смесени битови отпадъци.