обновена 7:23 AM EET, Dec 8, 2021
 • Няма да повишават таксата за битови отпадъци в Търговище

  DSC04933

  Гражданите могат да дават предложения по проекта на план-сметката за чистота

 • Планират 5 млн. лв. за хигиенизиране през 2019 г.

  32807496 2185226188169137 6239211017084076032 n

  Запазва се размерът на таксата за битови отпадъци

  На близо 5 млн. лв. възлиза план-сметката на Община Търговище за разходи за хигиенизиране и чистота за 2019 г. Сумата е определена на база действащия размер на таксата за битови отпадъци, която няма да се вдига за следващата година.

  Най-много са парите за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии за обществено ползване. За тези дейности са предвидени над 2,1 млн. лв. Близо 1/3 от тях са за поддръжка на паркове и тревни площи и извозване на растителни отпадъци до площадката за компостиране. За закупуване на специализирани автомобили за събиране на битови отпадъци и зимно поддържане са предвидени 482 хил. лв. Планират се и средства за закупуване на съдове за битови отпадъци тип „Бобър“, кошчета и изграждане на площадки за контейнери.

  1,9 млн. лв. пък са разчетени за поддръжка, експлоатация, закриване и мониторинг на депото за битови отпадъци до село Пайдушко, което е с изчерпан капацитет. По тази причина отпадъците от бита от общината временно се транспортират до регионалното депо в кв. Дивдядово, община Шумен. За сепарирането  и обезвреждането им са предвидени над 800 хил. лв. За отчисления за депониране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците, са предвидени 410 хил. лв. За закупуване на техника, необходима за рекултивация на депото в Пайдушко, което е задължителна дейност по закон, са планирани половин млн. лв. Още 770 хил. лв. ще струва събирането и транспортирането на битовия отпадък до инсталацията за сепариране.

  Община Търговище е в процес на обработване на документите по обществената поръчка „Изграждане на нова клетка – разширение на Регионално депо за неопасни отпадъци за регион Търговище“, както и по другата за услуги за предварително третиране на смесени битови отпадъци.