charovna2017

обновена 12:06 PM EEST, Mar 31, 2020
 • ruo 0919
  Във всички образователни институции на територията на област Търговище са осигурени необходимите учебници и задължителната учебна документация за началото на учебната година.
 • deca kl staq

  216 деца и ученици, които не посещават училище, са обходени в Търговищко от екипите служители на образователния инспекторат, полицията, местните администрации и „Социално подпомагане“.


  Това става ясно от отчета за изпълнение на дейностите по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

  Установено е, че 124 ученици са извън страната.

  В резултат на посещенията и предприетите мерки 50 деца са върнати в класните стаи.

  За 14 деца няма информация за реалното им местонахождение. Констатирани са 18 случая на отказ да се посещава училище или детско заведение по религиозно-етнически или социални мотиви.


  За 27 ученици са въведени мерки за съвместна работа на училища или детски градини с други институции по Механизма, в т. ч. мерки към подходящ вид социална услуга или консултиране на семействата с цел прибиране и задържане в училище, е записано в отчета на РУО - Търговище.

  Снимка: Архив

 • tg09151

  По време на заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, провело се в края на миналата седмица, стана ясно, че от началото на годината 149 безработни лица, самоопределили се като роми, са наети на работа по различни програми, мерки за заетост и на първичния пазар. В община Попово като добра практика се отчита прилагането на новата законодателна възможност – земеделските производители да разкриват работни места. По този начин в обработката на земеделска продукция – малини и ягоди, са наети лица от етническите малцинства.

  От Клуба на нестопанските организации в Търговище споделиха, че започват дейностите по проект „Сигурен старт“ за подкрепа на семейства с малки деца. По проекта в гр. Търговище е осигурено помещение с компютър и интернет връзка, където нуждаещите се ще бъдат обучавани за изготвяне на мотивационно писмо, автобиография и срещи с трудов медиатор.

  От Регионалното управление по образование – Търговище представиха данни, във връзка с превенцията на отпадането на деца и ученици от етническите малцинства от училище. От началото на тази учебна година в област Търговище са обходени 216 деца, които не посещават училище. Установено е, че 124 от тях се намират в чужбина, а 50 ученици са върнати в класните стаи.